Projektek

befejezett projekt

OTKA T 032609 (2003)
A Duna Centrales kovaalga fajegyüttesei (taxonómiai összetétel, eredet, regenerálódási források, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
PD 45973 (2003 - 2006)
A hazai növényvilág flóra- és vegetációtörténeti szempontból érdekes fajainak taxonómiai vizsgálata
British Council és TéT (2002 - 2005)
Quantifying and differentiating the sources of stress on macrophyte development through remote sensing
KAC (2002 - 2002)
A tiszavirág telepeinek felmérése és a telepszerkezet vizsgálata , Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
MÉTA Program (2002)
Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése , Molnár Zsolt, az MTA doktora
NKFP-3B/0008/2002 (2002)
Több restaurációs módszert együtt vizsgáló kísérlet, Török Katalin, PhD
OTKA M 041686 (2002)
HITACHI S_2600-N pásztázó elektronmikroszkóp, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
EVK1-1999-00014P (2001)
2001 Phytoplankton on-line EC
KAC (2001 - 2002)
A Fertő egyedi különlegességei, a nádasokba zárt ”belső tavak” élőhelyi diverzitásának feltárása. (”Élőhely- és fajdiverzitás a Fertőn – kiegészítő kutatások összegző bemutatás
OM. K+F, MU-00186/00/2000 (2001)
Fordított rendszerű kutató mikroszkóp, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
MTA-MeH (2000 - 2004)
A fitoplankton nitrogénfelvételének jellemzése és a belső nitrogénterhelés vizsgálata
OKT/KP (2000 - 2000)
A fertői nádasállomány degradációs jelenségeinek oknyomozó feltárása, a káros hatások elhárításának lehetősége
(1999 - 2003)
KVBR nyíltvízi halai táplálkozási kapcsolatainak energiaáramlási és anyagforgalmi összefüggései OVIBER
F029351 (1999 - 2002)
A Solidago gigantea Ait. biológiájának vizsgálata, Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
KAC (1999 - 2000)
A Kiskunsági Nemzeti Park szikes víztereinek biomonitorozása jellegzetes vízi élőlénycsoportok alapján , Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
MTA-MeH (1999 - 2002)
A makrofitonok elterjedését befolyásoló tényezők a Balatonban
NATO Együttműködési pályázat (1999 - 2001)
Remediation of Lake Balaton: remote sensing as a management tool
OTKA F 30403 (1999 - 2002)
Rokonszelekció és territórium-minőség: a fióka-örökbefogadás populációbiológiai és ökológiai-környezeti háttere a gulipánnál, Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
OTKA T030302 (1999 - 2002)
Oldott huminanyagok képződési és lebomlási folyamatai a Balaton - Kis-Balaton vízrendszerben.
AKP (1998 - 1999)
A nád - rizóma dekompozíciós folyamatának néhány jellemzője, eltérő környezeti adottságok mellett

Oldalak