Projektek

befejezett projekt

(2003)
A Balaton planktonikus és üledéklakó algaegyüteseinek szerepe és szabályozó tényezői MTA-MeH
043148 (2003 - 2007)
Összehasonlító kémiai vizsgálatok a Lamiaceae család és rokonsági körében (elsősorban a Verbenaceae családban) néhány taxonnál különös tekintettel a Salvia, Stachy, Vitex nemzetség másodlagos anyagcseretermékeire.
Flora Iberica kutatások (2003)
Flora Iberica kutatások: alga taxonómia, ökológia, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
NASA Mars program (2003)
Három magashegyi tó (Laguna Blanca, Laguna Verde – 4200m, Licancabur Summit Lake – 5800m, Andok, Bolivia) kutatása az UV sugárzás és extrém környezeti tényezők hatásai, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
OTKA T 032609 (2003)
A Duna Centrales kovaalga fajegyüttesei (taxonómiai összetétel, eredet, regenerálódási források, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
PD 45973 (2003 - 2006)
A hazai növényvilág flóra- és vegetációtörténeti szempontból érdekes fajainak taxonómiai vizsgálata
British Council és TéT (2002 - 2005)
Quantifying and differentiating the sources of stress on macrophyte development through remote sensing
KAC (2002 - 2002)
A tiszavirág telepeinek felmérése és a telepszerkezet vizsgálata , Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
MÉTA Program (2002)
Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése , Molnár Zsolt, az MTA doktora
NKFP-3B/0008/2002 (2002)
Több restaurációs módszert együtt vizsgáló kísérlet, Török Katalin, PhD
OTKA M 041686 (2002)
HITACHI S_2600-N pásztázó elektronmikroszkóp, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
EVK1-1999-00014P (2001)
2001 Phytoplankton on-line EC
KAC (2001 - 2002)
A Fertő egyedi különlegességei, a nádasokba zárt ”belső tavak” élőhelyi diverzitásának feltárása. (”Élőhely- és fajdiverzitás a Fertőn – kiegészítő kutatások összegző bemutatás
OM. K+F, MU-00186/00/2000 (2001)
Fordított rendszerű kutató mikroszkóp, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
MTA-MeH (2000 - 2004)
A fitoplankton nitrogénfelvételének jellemzése és a belső nitrogénterhelés vizsgálata
OKT/KP (2000 - 2000)
A fertői nádasállomány degradációs jelenségeinek oknyomozó feltárása, a káros hatások elhárításának lehetősége
(1999 - 2003)
KVBR nyíltvízi halai táplálkozási kapcsolatainak energiaáramlási és anyagforgalmi összefüggései OVIBER
F029351 (1999 - 2002)
A Solidago gigantea Ait. biológiájának vizsgálata, Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
KAC (1999 - 2000)
A Kiskunsági Nemzeti Park szikes víztereinek biomonitorozása jellegzetes vízi élőlénycsoportok alapján , Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
MTA-MeH (1999 - 2002)
A makrofitonok elterjedését befolyásoló tényezők a Balatonban

Oldalak