Projektek

befejezett projekt

OKT/KP (2000 - 2000)
A fertői nádasállomány degradációs jelenségeinek oknyomozó feltárása, a káros hatások elhárításának lehetősége, Dinka Mária kandidátus
(1999 - 2003)
KVBR nyíltvízi halai táplálkozási kapcsolatainak energiaáramlási és anyagforgalmi összefüggései OVIBER
F029351 (1999 - 2002)
A Solidago gigantea Ait. biológiájának vizsgálata, Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
KAC (1999 - 2000)
A Kiskunsági Nemzeti Park szikes víztereinek biomonitorozása jellegzetes vízi élőlénycsoportok alapján , Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
MTA-MeH (1999 - 2002)
A makrofitonok elterjedését befolyásoló tényezők a Balatonban
NATO Együttműködési pályázat (1999 - 2001)
Remediation of Lake Balaton: remote sensing as a management tool, Présing Mátyás, CSc (1953 - 2015 †)
OTKA F 30403 (1999 - 2002)
Rokonszelekció és territórium-minőség: a fióka-örökbefogadás populációbiológiai és ökológiai-környezeti háttere a gulipánnál, Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
OTKA T030302 (1999 - 2002)
Oldott huminanyagok képződési és lebomlási folyamatai a Balaton - Kis-Balaton vízrendszerben.
AKP (1998 - 1999)
A nád - rizóma dekompozíciós folyamatának néhány jellemzője, eltérő környezeti adottságok mellett, Dinka Mária kandidátus
MTA 97-111 3,3/47 Akadémiai Kutatási Pályázat (1998 - 2000)
Az ammónium regeneráció szerepe a balatoni fitoplankton nitrogénellátásában , Présing Mátyás, CSc (1953 - 2015 †)
OTKA F 26394 (1998 - 2001)
Fióka-örökbefogadás a telepesen fészkelő gulipánnál (Recurvirostra avosetta) , Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
OVIBER (1998 - 2001)
Energiaáramlás és szervesanyag forgalom a Kis-Balaton tározó II. ütemén
The Royal Society pályázat (1998 - 1999)
Nitrogen regeneration and the support of standing crop in Lake Balaton, Présing Mátyás, CSc (1953 - 2015 †)
FHNP (1997 - 1997)
Nádasok egészségi állapotának, fejlődésének vizsgálata a Fertőn, Dinka Mária kandidátus
MTA-MeH (1997 - 2001)
A balatoni fitoplankton foszfor felvételi és növekedési stratégiái a belső foszfor terhelés és annak csökkentése függvényében
MTA-MeH (1997 - 1998)
A Kis-Balaton Alsó tározó szervesanyag forgalmának vizsgálata
OVIBER (1997 - 2001)
A KVBR foszforforgalmi részfolyamatainak vizsgálata (talaj/üledék-víz-makrofita rendszerben)
TÉT-MAKA JFNo. 639 (1997)
Felhagyott szántó restauráció mikrobiális nitrogén immobilizációval, Török Katalin, PhD
KTM- MeH (1995 - 1997)
Kékalgák elszaporodását befolyásoló tényezők és toxicitásuk kutatása a KTM- MeH
OTKA 16063 (1995)
Spontán és indukált szukcessziós trendek homoki akácosok letermelése után, Török Katalin, PhD

Oldalak