Projektek

befejezett projekt

Klímaváltozás (2007)
Klímaváltozás és a biológiai sokféleség megőrzése: adaptációs stratégia kialakítását alátámasztó elemzések, Kröel-Dulay György
OTKA K 68327 (2007)
Magyarország Centrales fajainak florisztikai felmérése összefüggésben a természetvédelemmel, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
OTKA K 68462 (2007)
Közvetlen és közvetett polarotaxis vizsgálata tegzeseknél és kétszárnyúaknál, Kriska György habil. PhD
OTKA K 69033 (2007)
Hal és makrogerinctelen együttesek sokfélesége a Balaton vízgyűjtő kisvízfolyásaiban – egy hosszú távú monitorozó rendszer alapozása, Bíró Péter
OTH-MeH (2006)
A C. raciborskii N-kötő kékalga szaporodása különböző nitrogénforrásokon, Présing Mátyás, CSc (1953 - 2015 †)
BioStrat (2006)
BioStrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy, Török Katalin, PhD
FHNP (2006 - 2006)
A Fertő, valamint a Nyirkai-Hany és a Keleti Mórrétek rekonstrukciós területének hidrobiológiai vizsgálata, Dinka Mária kandidátus
FW6 (2006 - 2009)
ALTER-Net, Török Katalin, PhD
K-62338 (2006 - 2011)
Strukturális komplexitás és términtázati szervezettség dinamikai következményei: Brachypodium pinnatum erdőssztyepprét kompozíciós koordináltsága, degradációja és regenerációja
LIFE05NAT/HU/117 (2006 - 2007)
Pannon gyeptípusok élőhelykezelése Magyarországon
MTA Bolyai János Ösztöndíj 2006-2009 (2006)
Jellegzetes fitoplankton együttesek leírása mentett oldali holtágakból, Borics Gábor, az MTA doktora
NKA 2521/875 (2006)
Magyarország növényzete képekben
NKFP6-00013/2005 (2006)
Selyemkóró irtás hatása felhagyott szántók restaurálására, Török Katalin, PhD
OTKA K 63296 (2006 - 2010)
Az ultraibolya sugárzás szerepe tavak oldott szervesanyagainak transzformációjában és degradációjában, V.-Balogh Katalin, tudományos főmunkatárs
OTKA K 63451 (2006 - 2010)
Édesvizi algák által termelt cianotoxinok hatásai vizi gerinctelen szervezetekben – idegrendszeri háttérmechanizmusok in vivo és in vitro modell rendszereken, Vehovszky Ágnes
MTA-MeH (2005)
A balatoni fitoplankton nitrogénigényének és a különböző nitrogénforrások jelentőségének vizsgálata, Présing Mátyás, CSc (1953 - 2015 †)
048785 (2005 - 2009)
Izolált mezőföldi löszvölgyek fragmentált növényzetének tájökológiai vizsgálata, Horváth András, PhD
BALÖKO, NKFP (2005 - 2008)
A vízszint változásának hatása a Balaton ökológiai állapotára
GVOP-2004-3.2.1 (2005)
Mikroszkópikus méretű biológiai objektumok térfogatának mérésére alkalmas rendszer kiépítése , Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
Magyary Zoltán Posztdoktori 2005 (2005)
Nádasok klonális diverzitásának, a kolonizáció és pusztulás genetikai hátterének vizsgálata, Engloner Attila, PhD

Oldalak