Projektek

Befejezett projekt

OTKA PD-77684 (2009)
Vízi élőlényközösségek jellemzése szerkezeti és funkcionális jellemvonások alapján – hasonlóságok és különbözőségek
OTKA-Norvég Finanszírozási Mechanizmus NNF 78887 (2009 - 2011)
Integrált (botanikai és zoológiai) konzerváció-ökológiai kutatások gyepek természetközeli állapotának visszaállítására, biodiverzitásának megőrzésére és növelésére, Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
REG_KD_09-1-2009-0016 (2009 - 2013)
Műszerbeszerzés a Közép-Dunántúli sekély tavak vízminőségének és ökológiai stabilitásának hosszú távú fenntarthatóságához
TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0005 (2009 - 2011)
A Balatonkutatás eredményeinek széleskörű társadalmi megismertetése az eredmények más víztestekre kiterjesztése, gazdasági és felsőoktatási alkalmazásának elősegítése céljából, Bíró Péter, az MTA rendes tagja
FVM Parlagfű projekt 2008 (2008 - 2009)
A parlagfű előfordulása és terjedésének feltételei a természetközeli és mérsékelt emberi használat alatt álló tájakban. Társulástani, magbank és kísérletes vizsgálatok, Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
K- 91134 (2008 - 2012)
Florális diverzitás mintázatok: egy komparativ funkcionális megközelités, Bartha Sándor, PhD
KEOP 2,5-0A (2008 - 2009)
A monitoring hálózat biológiai mintáinak összerendezése és adatbázisba foglalása, Várbíró Gábor, PhD
OMFB-00720/2008; IT-38/2007 (2008)
Magyar és olasz nagyfolyók fito- és zooplanktonjának kutatása , Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
OTKA K 73369 (2008)
Eukarióta mikróbák diverzitása és jelentősége sekély tavakban különös tekintettel a téli körülményekre, Vörös Lajos DSc
OTKA K 73369 (2008)
Az eukarióta mikroorganizmusok diverzitása és jelentősége sekély tavakban különös tekintettel a téli körülményekre, Vörös Lajos DSc
? (2007)
Ecological assessement of the Szamos-Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River, Vörös Lajos DSc
EU 506675 (2007 - 2007)
A biodiverzitást fenyegető nagy-léptékû környezeti veszélyek elemzése ellenőrzött módszerekkel
Klímaváltozás (2007)
Klímaváltozás és a biológiai sokféleség megőrzése: adaptációs stratégia kialakítását alátámasztó elemzések, Kröel-Dulay György, PhD
OTKA K 68327 (2007)
Magyarország Centrales fajainak florisztikai felmérése összefüggésben a természetvédelemmel, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
OTKA K 68462 (2007)
Közvetlen és közvetett polarotaxis vizsgálata tegzeseknél és kétszárnyúaknál, Kriska György, PhD

Oldalak