Projektek

futó projekt

Orokerdo (2019)
Orokerdo, Ódor Péter, az MTA doktora
2018-1.2.1-NKP-2018-00011 (2018)
Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig, Engloner Attila, PhD
2126 (FK128465) (2018 - 2022)
Inváziós növények megtelepedésének, terjedésének és kezelésének hatása természetközeli és regenerálódó élőhelyeken, Csecserits Anikó
ED_18-1-2018-0003 (2018 - 2021)
IPBES 2.0 A további sikeres magyar részvétel biztosítása az Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services munkájában, Báldi András, az MTA doktora
FK 127939 (2018 - 2022)
Növényi inváziót érintő kérdések ökológiai vizsgálata felszíni vizekben, Lukács Balázs András PhD
FK 127996 (2018 - 2022)
Filter alapú társulási modellek alkalmazása a homokpusztagyepek restaurációjában, Halassy Melinda, PhD
K 128441 (2018 - 2022)
Ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodást megalapozó terepi kísérletek, Ódor Péter, az MTA doktora
K129068 (2018 - 2022)
EXDRAIN-2 -- OTKA K129068, Kröel-Dulay György
KEHOP-1.1.0-15-2016-0002 (2018 - 2022)
Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése, Borics Gábor, az MTA doktora
KH 129520 (2018 - 2020)
A herbivória és az élőhelyi diverzitás szerepének vizsgálata a vízinövényi invázió során, Lukács Balázs András PhD
LP2018-1/2018 (2018 - 2023)
MTA ÖK Lendület 2018: Paradigmaváltás szükségessége a természetvédelem területén: a tájstruktúra hatásának fontossága a biodiverzitás mintázatokra és funkcióikra, Batáry Péter
MAHOP-2.2.1-2016-2017-00005 (2018 - 2020)
Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése - Haltakarmány előállítás kagyló biotermékből innovatív technológiával (HALTEK), Balogh Csilla
Makrofita és alga közösségek kölcsönhatásának vizsgálata (2018 - 2020)
NKFIH KH-129505, Tóth Viktor PhD
NKFI K 129167 (2018 - 2022)
NKFI K 129167 - Bükkös és a tölgyes erdők holocén elterjedési dinamikájának vizsgálata a Kárpát-medencében (Dr. Magyari Enikő)
NKFI PD123811 (2018 - 2020)
Erdészeti kezelések termőhelyre, felújulásra és az aljnövényzetre gyakorolt hatásának vizsgálata, Tinya Flóra
NKFI PD128385 (2018 - 2021)
A produktivitás-fajgazdagság összefüggés megváltozása bolygatások hatására, Ónodi Gábor (botanikus)
NKFIH K_18_128950 (2018 - 2022)
A rövid- és hosszútávú fényakklimáció közötti szakadék áthidalása NKFIH K_18_128950, Bernát Gábor PhD
Super-G (2018 - 2022)
Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies, Báldi András, az MTA doktora
124671 (2017 - 2021)
A fajon belüli változatosság szerepe a növényközösségek szerveződésében, Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
ATHU2 (2017 - 2019)
"A Fertő tó nádas területeinek kezelését megalapozó limnológiai kutatások" című kutatási téma a „Vogelwarte Madárvárta 2” projekt keretében, Boros Emil PhD

Oldalak