NKFI K_124341 "Global patterns to molecular problems in lichenology" [Globális mintázatoktól a molekuláris problémákig a lichenológia területén]

HU NKFI (NKFI K_124341, 2017 - 2021, futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Dr. Farkas Edit témavezető
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
Rövid leírás: 

A környezeti problémák megoldásában jelentős zuzmó-együtteseket kutatjuk. A zuzmók között vannak bioindikációra alkalmasak, amelyek kipusztulásukkal jelzik a kedvezőtlen változásokat, mások elszaporodásukkal reagálnak ezekre a hatásokra. A zuzmók változatos színű, felépítésű, teleptestű élőlények. Legalább két különböző rendszertani helyzetű partner alkotja őket, a fotoszintézisre képes algákat vagy cianobaktériumokat gombafonalak veszik körül. Ehhez a biológiai változatossághoz járul hozzá az a kémiai sokféleség, amit kb.1000-féle speciális szerves, az élővilágban egyedülálló
zuzmóvegyület alkot. A speciálisan csak rájuk jellemző anyagaik kémiai azonosításán alapuló revíziójuknak eredményeként pontosabban azonosíthatók lesznek, illetve eddig ismeretlen kémiai változatokat fedezhetünk fel. Molekuláris genetikai vizsgálatokkal igazoljuk néhány hazánkból leírt faj taxonómiai helyzetét és fajon belüli változatosságát. Mindezeknek természetvédelmi szempontból is jelentősége van. Speciális mikroszkópi diagnosztikai módszert dolgozunk ki. UV-tűrő tesztfajokat választunk ki a globális környezeti vizsgálatok hatásainak vizsgálatához.

A rangos folyóirat-publikációkon túl távlati célként gazdagon illusztrált határozókönyv és elterjedési atlasz megjelentetése szerepel (részben kiegészítő forrásból), ami segíti a további kutatásokat és alkalmazott területeket az ökológiától a monitorozásig, illetve oktatási célokat szolgál, kiváló kiindulópont a lichenológia tudományát, illetve a biológiai és kémiai diverzitást megismerni vágyó fiatalok, egyetemisták számára.

Célok: 

Revíziós vizsgálatokat folytatunk, hogy a Közép-Európában/a Kárpáti régióban élő zuzmótaxonok pontos elterjedését és azok globális környezeti változásokkal összefüggő változását megállapíthassuk. Számos taxont vizsgálunk, ahol a zuzmóanyagoknak kiemelt szerepe van azonosításukban. A globális változások monitorozásához főként a leveles és bokros telepű zuzmók azonosítása, a bioindikációhoz pedig az apró kéregtelepű zuzmók ismerete jelentős.
A módszerek fejlődése lehetővé teszi, hogy a kromatográfiás módszerek (HPTLC, HPLC) alkalmazásával ki tudjuk mutatni ezeknek az anyagoknak a jelenlétét és mennyiségét. A másutt nem kutatott endemikus fajok példányain molekuláris genetikai vizsgálatokkal igazoljuk taxonómiai pozíciójukat és fajon belüli változatosságukat. Revideáljuk az 1994-ben megjelent határozókulcsot. Digitális illusztrációs anyagot állítunk össze, a fajok múlt és jelenlegi elterjedését térképen ábrázoljuk. Célunk, hogy az elterjedési típusok megállapításával a környezeti változásokhoz köthetően a különböző területek biodiverzitására vonatkozó predikciókat tehessünk. Szatellit kutatásként a zuzmóanyagok lokalizációjának flluoreszcenciamikroszkóppal történő vizualizálhatóságát kutatjuk. UV-szűrő pigment tartalmú tesztzuzmóval kutatjuk a sugárzás és a kémiai diverzitás kapcsolatát.
Az új kémiai változatokról, az európai és világjelentőségű zuzmó- és zuzmólakó gombataxonokról rangos folyóiratpublikációkat jelentetünk meg, összegző tanulmányokat készítünk a különböző elterjedés-típusokról, azok kialakulásának lehetséges magyarázatáról. Az eredmények szintézise könyvkéziratot eredményez, aminek megjelentetését további források bevonásával tervezzük.

Nyilvános dokumentumok: