Ismerjük meg egy kicsit a meta-analízist - Batáry Péter kurzusa

Dátum: 
2017-08-28, 09:30 - 15:30
Helyszín: 
Vácrátót, Kutatóépület 2. emeleti Tárgyaló

A meta-analízis egy statisztikai eszköz, amivel az elsődleges kutatások eredményei kvantitatívan, statisztikailag összegezhetőek. Mára ez egy külön statisztikai tudományterületté fejlődött, és rohamos népszerűségnek örvend az ökológia és a természetvédelmi biológia kutatások áttekintésekor. Maga a meta-analízis, mint statisztikai technikák halmaza, mindig egy nagyobb halmaz, az un. szisztemitikus áttekintésnek („systematic review”) a része. Ennek során, egy ökológiai vagy természetvédelmi biológiai kérdés megválaszolásához azonosítjuk, felbecsüljük, kiválasztjuk és szintetizáljuk az összes releváns kutatási eredményt. Ezeket a kutatási eredményeket lehet aztán a meta-analízis során a hatásméretek („effect size”) kiszámításával egységes szintre emelni, majd ez utóbbiakat meta-analízis modellekben tesztelni. A kurzus során egy rövid áttekintést fogok adni a következő főbb témákhoz, amelyeket a hallgatók előre megadott kódok alapján ki is próbálhatnak az R programozási nyelvben: szisztematikus áttekintés lépései, hatásméretek és számításuk, meta-analízis modellek alapjai, statisztikai eltérések különös tekintettel a publikációs eltérésre („publication bias”), valamint hatásméretek függetlenségi problémái.