Útravaló, középiskolások útja a tudományhoz

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Középiskolájának diákjai az „Útravaló – Út a tudományhoz” program keretében az év során vizsgálták a Hosszúréti-patak ökológiai állapotát. A közel 17 km hosszú vízfolyás mentén kilenc mintavételi pontot jelöltek ki. Az egyes helyeken vizsgálták a növényzetet, a vízben élő makroszkópikus gerincteleneket, megfigyelték a madarakat és a kétéltűeket, valamint mintát vettek vízkémiai- és a bevonatképző kovaalgák vizsgálatához is. A terepi és laboratóriumi megfigyelések, vizsgálatok eredményeit összevetették a szakirodalomban talált adatokkal és az ökológiai vízminősítésben használt határértékekkel.
A diákok munkáját a MTA ÖK Duna-kutató Intézet és a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság munkatársai segítették.

Csatolt dokumentum: