Az evolúció fényében: elvek és megoldások címen indít projektet az MTA Ökológiai Kutatóközpontja

Szathmáry Eörs Széchenyi-díjas akadémikus új projektjének megvalósítását az MTA Ökológiai Kutatóközpontjában kezdte meg 2017 márciusában. „Az evolúció fényében: elvek és megoldások” című projekt elsődleges célja egy kritikus tömegű és sokféleségű, stabilis intézményi hátterű evolúciós kiválósági műhely kialakítása. A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja 746,89 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című pályázati kiíráson.

A kiterjesztett evolúciós szintézis a napjainkban zajlik. Az evolúció közel négymilliárd évének a nagy evolúciós átmenetek paradigmájában való tárgyalása a munkának a projekt résztvevői által korábban kidolgozott szellemi alapja. Annak megértése, hogy mely hálózati tulajdonságok alkalmasak valóban a természetes dinamika előrejelzésére, egy sor alkalmazási területen eredményezhet jelentős előrelépést. A hihető kommunikáció és a kooperáció kutatásánál kevés kurrensebb témát lehet találni. Az evolúciós medicina (így a szervezet és a mikrobiom kapcsolata) és az evolúciós ökonómia (az önmódosító gazdaság) forrongó, társadalmilag fontos, úttörő területek. A projekt fő stratégiai jelentősége a hazai evolúciókutatás még magasabb szintre emelése, integrációja, fenntarthatóságának megalapozása; evolúciós technikák meghonosítása és hasznosítása. A műhely alapjainak lerakását az európai uniós támogatás segítségével ez a pályázat teszi lehetővé. A sokféleséget az egymással kapcsolatban levő és szerteágazó kutatási témák adják. A témák a következő hat nagy csoportba sorolhatóak: 1. Evolúciós ökológia; 2. Darwini orvoslás; 3. A nagy evolúciós átmenetek; 4. Kommunikáció és kooperáció; 5. Evolúciós gazdaságtan; 6. Asztrobiológia. A projekt megtervezője és vezetője Szathmáry Eörs, Széchenyi-díjas akadémikus.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt elsődleges feladata a kutatási feltételek kialakítása, annak érdekében, hogy az evolúciós-ökológia kutatások beágyazódjanak az Ökológiai Kutatóközpont kutatási profiljába. Ahogy az evolúcióbiológia atyái mondták: “az evolúció drámája az ökológia színpadán játszódik” és “a biológiában semminek sincs értelme, csak az evolúció fényében”. Az Ökológiai Kutatóközpont kutatási profilja az evolúciós kiválósági műhellyel teljesebbé válik. Két, Magyarországon egyedülálló kísérletes rendszert helyezünk üzembe: egy, a vízi ökoszisztémák kísérletes vizsgálatát biztosító ún. „mezokozmosz” rendszert és egy több tucat kommunikáló robotból álló evolúciós robotikai kutatásokra használható rendszert. A számítási kapacitás bővítése jól illeszkedik és kiegészíti az Ökológiai Kutatóközpont Ökoinformatikai Laboratóriumát.

A kutatás eredményeit vezető interdiszciplináris folyóiratokban fogják közölni, ahol a nagy evolúciós átmenetek adta gondolati keretbe ágyazva mutatják be a szerteágazó kutatásaikat. Összesen 55 tudományos cikk megjelenése várható a szakterület vezető (u.n. Q1-es) folyóirataiban. A projekt idejére 17 fővel nő a pályázó intézmény kutatói kapacitása, amiből a legjobb 5 főt a későbbiekben is alkalmazni fogják. A projekthez kapcsolódóan legalább 9 kutató szerez tudományos fokozatot. Két szabadalom benyújtását is tervezik.

A diverz kutatási témák lehetővé teszik, hogy a fiatal kutatók több témában, több kutatási módszerben is kipróbálják magukat. A projekt négy éve alatt felnövekvő fiatal szakember gárda révén a kutatási kapacitás növekedése várható, amely a már pályázatból létrehozott színvonalas infrastruktúra (mezokozmosz, számítókapacitás, robotok, stb.) jobb kihasználtságát, továbbá nagyobb nemzetközi láthatóságot, elismertséget, és ezáltal erősebb pozíciót eredményez a nemzetközi (elsősorban a H2020) pályázatokban.