Bölöni J, Molnár Zs, Kun A (szerk.): Magyarország élőhelyei. A hazai ... (2011)

Bölöni János, Molnár Zsolt, Kun András (szerk.)
2011
Magyarország élőhelyei. A hazai vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011.
MTA ÖBKI, pp. 441. ISBN 978-963-8391-51
Összefoglaló: 

Az ÁNÉR 2011 hazánk növényzetének és élőhelyeinek térképezéséhez napjainkban leggyakrabban használt, többszörösen tesztelt és javított élőhely-osztályozási rendszer.

Az 55 szerző közös munkájaként elkészült 126 db, térképekkel és fényképekkel illusztrált élőhely-leírásból megismerhetjük Magyarország természetes, jellegtelen és másodlagos élőhelyeinek definícióját, termőhelyét, állományképét, fajkészletét, jellegzetes altípusait, országos elterjedését, természetességét, regenerációs potenciálját és a vonatkozó
tudományos irodalmakat.

ÖBI kiemelt publikáció