NKFI K 119478 - A legeltetés növényzetre gyakorolt hatása nem-konvencionális legelőterületeken

HU OTKA (OTKA K 119478 , 2016 - 2020, futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Dr. Molnár Zsolt
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK ÖBI
Rövid leírás: 

Az újabb természetvédelmi biológiai koncepciók egyik fontos iránya a diszturbanciák megfelelő fenntartása, eltűnt diszturbanciák “felélesztése”, a diszturbanciák diverzifikálása. Azonban vannak olyan hagyományos tájhasználati formák (pl. extenzív legeltetés és kaszálás) és főleg ezeknek olyan elemei, amelyeket nem ismerünk eléggé, a növényzetre gyakorolt hatásról hézagosak az ismereteink. A pályázatban a nem-konvencionális legelők közül a mocsarak és erdők hagyományos legeltetését és a legelés növényzetre gyakorolt hatását fogjuk vizsgálni. A klasszikus tájtörténeti és botanikai módszerek mellett az etnoökológia módszereit is alkalmazni fogjuk. Szarvasmarha, juh és sertés legeléséről fogunk adatokat gyűjteni. A pályázat általános céljai, hogy dokumentáljuk a mocsarak és erdők legeltetésének módjait a 18. századtól kezdve (beleértve a legeltetésnek az egykori növényzetre gyakorolt hatását), dokumentáljuk mocsarak és ártéri erdők legeltetésének jelenlegi módjait, hatásukat a növényzetre, ezeket összevessük a múltbeli adatokkal, illetve jelenleg nem legeltetett kontrolterületekkel. Háromféle módszertannal gyűjtünk adatokat: történeti írott források (néprajz, helytörténet, erdészeti üzemtervek stb.) elemzése (1. rész); az ún. élő emlékezet (living memory) interjúzásával az elmúlt 70 év változásainak feltárása (2. rész); a növényzet vizsgálatával jelenleg is legeltetett mocsarakban és ártéri erdőkben 6 helyszínen 30 transzekt mentén (3. rész). A kutatások alapján új szemléletű természetvédelmi kezelési kísérletek indíthatók majd. Ehhez szeretnénk ökológiai kutatásokkal hozzájárulni.

Diversification and adequate maintenance of disturbances as well as reintroduction of some disappeared disturbances are important trends in conservation biology. However, some traditional land-use systems and especially the effects of some of their components on vegetation are not understood deeply enough by botanists and conservationists. We will study the effect of grazing on the vegetation of non-conventional pastures (marshes and forests). We will apply classical landscape historical, and botanical, and novel ethnoecological methods jointly. Data about grazing by cattle, sheep and pig is going to be collected. The overall goals of the project is a detailed documentation of grazing practices of marshes and forests from the mid-18th century, with a particular focus on the effects on vegetation; to document recent grazing practices of marshes and alluvial forests, their effects on vegetation, and its comparison with the past, and with ungrazed control sites. A general objective of the project is the combined use of three main data sources: 1) analysis of historical, written documents (ethnographic and local historical sources, forest management plans, etc.) (part 1), 2) oral historical interviewing of living memory of the practices of the past 70 years (part 2); and 3) survey of vegetation of presently grazed marshes and alluvial forests at six study sites and along 30 transects (part 3). Based on our studies, specific conservation management experiments of marsh and forest grazing can be started. Our project prepares some ecological arguments for this, too.