Közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Startégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

EU egyéb (KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 - NÖSZTÉP, ZÖLDINFRA, 2016 - 2020, futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár
A projektet vezető intézmény: 
Földművelésügyi Minisztérium
Rövid leírás: 

Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásának megállítása érdekében 2020-ig a zöld infrastruktúra fejlesztése révén helyreállítják a leromlott ökoszisztémák 15%-át. Az Európai Unió törekvéseivel összhangban Magyarország is komplex intézkedési rendszerrel kívánja támogatni a biológiai sokféleség védelmét.

A projekt olyan fejlesztési elemek kidolgozását célozza, amelyek a természeti erőforrások megőrzésének államigazgatási stratégiai alapjait erősítik, és kapcsolódnak az európai irányelvekhez, stratégiákhoz, egyezményekhez [28/2015. (VI. 17.) OGY határozat].

A négy projektelem tématerületei:
1. A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzését szolgáló tudásbázis fejlesztése (NATURA)
2. Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-térképezés és -értékelés (NÖSZTÉP)
3. Természeti és táji értékek táji léptékű megőrzésének stratégiai megalapozása (TÁJKARAKTER)
4. A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek meghatározása (ZÖLDINFRA)

A Projekt időtartama:
2016.10.01 – 2017.09.30 (előkészítő szakasz) és
2017.10.01 - 2020.12.31 (megvalósítási szakasz).

Az MTA-ÖK konzorciumi partnerként a NÖSZTÉP és a ZÖLDINFRA tématerületek szakmai megvalósításában vesznek részt. További konzorciális patnerek még: Földmérési és Távérzékelési Intézet, Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park.

Célok: 

A projekt átfogó célkitűzései:

1. Állapotfelmérés, helyzetértékelés:
Természeti tőkénk aktuális állapotának, gazdasági-társadalmi értékének meghatározása. A célkitűzés megvalósulását szolgáló tevékenységek a különböző célcsoportok – döntéshozók, szakpolitikai tervezők és stratégia-alkotók, szélesebb szakmai közönség stb. – sajátosságaihoz igazodva szolgálják ki ezek információigényét, többek között megalapozva az ágazati stratégiai tervezés további lépéseit. Az állapotfelmérés és helyzetértékelés keretében elért eredmények egyben alapot szolgáltatnak a következő átfogó célkitűzés tevékenységeinek megvalósításához.

2. A hosszú távú megőrzést szolgáló eszközrendszer fejlesztése:
Természeti tőkénk hosszú távú megőrzését szolgáló eszközrendszer fejlesztése, új innovatív eszközök – modellek, módszertani megközelítések, útmutatók, adatbázisok stb. – kidolgozása, az ágazati-ágazatközi döntéshozatal alapjainak megerősítése, új elemekkel való gazdagítása érdekében. A tevékenységek legnagyobb tömegét e célkitűzés foglalja magába.

3. Bevonás, részvétel, szemléletformálás:
Az érintett szakmai és döntéshozói csoportok bevonása a részvételi tervezés eszközeivel, társadalmi szereplők szemléletformálása. A célkitűzés azt az alapvető megközelítést jelzi, amellyel a projekt egyes beavatkozásai megvalósulnak. A célkitűzés mögött meghúzódó tevékenységek egy teljes projekten végigvonuló, célcsoportok szerint differenciált részvételi mechanizmus elemei.