A bioindikáció, a biodiverzitás és a kémiai diverzitás összefüggései a lichenológiában

Farkas Edit az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézetének tudományos főmunkatársa sikeresen megvédte akadémiai doktori disszertációját " A bioindikáció, a biodiverzitás és a kémiai diverzitás összefüggései a lichenológiában” címmel.
Farkas Edit a hazai és nemzetközi tudományos kutatás és közélet elismert képviselője, Magyarországon elsőként írt összefoglaló könyvet szakterületéről, "Lichenológia - a zuzmók tudománya" címmel. Disszertációjában a zuzmók biológiáját tekinti át, elsősorban a rendszertani megközelítésre és a magyarországi előfordulások kutatását szem előtt tartva. Pályája során sikeresen működő, zuzmókutatással foglalkozó kutatócsoportot szervezett, új kutatási módszerek és szemlélet bevezetésével „modernizálta” a hazai zuzmókutatást. A disszertációban összefoglalt fontosabb kutatási eredményei:

- Hazánkban elsőként, 1998-tól bevezette a nagyfelbontású vékonyréteg-kromatográfiát (HPTLC) zuzmók szekunder anyagcseretermékeinek vizsgálatára, 57 zuzmóanyagot mutatott ki a korábban nem vizsgált taxonokból.
- Két, hazánkból leírt zuzmófaj (Xanthoparmelia pulvinaris, X. subdiffluens) új kémiai változatait fedezte fel.
- Globális környezeti problémák megértése és megoldása érdekében a környezet minőségére érzékeny trópusi levéllakó kriptogám szervezetek biodiverzitásának kutatása során 20 tudományra új levél- és kéreglakó zuzmó, illetve zuzmólakó gombafajt fedezett fel, valamint 11 új nevezéktani kombináció és számos, több kontinensre kiterjedő florisztikai újdonság kimutatása kötődik nevéhez.
- A tudományra újként leírt levéllakó Calopadia erythrocephala zuzmófajból elsőként mutatta ki az élővilágból alig ismert fuzarubin, vörös színű naftakinon pigmentet.
- Magyarországra nézve is több tucat florisztikai újdonságot talált, Európa kb. 8000 zuzmófajához a szerzőtársakkal létrehozott hazai online fajlista 867 fajjal járul hozzá.
- Nevezéktani és tudománytörténeti szempontból feldolgozta Szatala Ödön (1889–1958) és Antonín Vězda (1920–2008) lichenológusok munkásságát.

A doktori mű bírálói Borbély György (Debreceni Egyetem), Orbán Sándor, (Eszterházy Károly Egyetem), és Vörös Lajos (MTA ÖK) voltak. A doktori mű és a bírálatok elérhetők: http://real-d.mtak.hu/864/