Természetvédelmi Stratégiai Projekt indul a Földművelésügyi Minisztériumban

Az Európai Unió törekvéseivel összhangban Magyarország is komplex intézkedési rendszerrel kívánja támogatni a biológiai sokféleség védelmét.
...2016. október 25-én megalakult „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 projekt Irányító Bizottsága.
A Bizottság elnöke dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár, munkáját segíti Szele-Király Andrea gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár a Földművelésügyi Minisztérium, mint főkedvezményezett képviseletében. A természetvédelmi stratégiai projekt konzorciumi partnerei továbbá az MTA Ökológiai Kutatóközpont (ÖK), a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. ...A projekt során megvalósul a nemzeti ökoszisztéma-szolgáltatások térképezése és értékelése (NÖSZTÉP), a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzését szolgáló tudásbázis (NATURA) jobban kiteljesedik, valamint a természeti és táji értékek táji léptékű megőrzésének stratégiai megalapozása (TÁJKARAKTER) mellett és az előbbi projektelemekkel összhangban, a zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai kereteket (ZÖLDINFRA) is kialakítják....A projekt várható eredményei – többek között az ökoszisztéma-szolgáltatási térkép, a zöld infrastruktúra hálózat terve és a kapcsolódó állapotértékelés, az ország tájkarakter alapú védelmének módszertani alapjai – kiváló eszközt adnak majd a döntéshozók, tervezők, hatóságok kezébe a területi beavatkozások hosszú távú következményeinek kiszámíthatóvá tétele, egyes fejlesztési és rendezési tervek megalapozása, infrastrukturális beruházások telepítésének optimalizálása területén.

Az FM Sajtóiroda teljes közleménye:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-ag...
Fotó: FM