A „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" (GINOP-2.3.2-15) című pályázati konstrukció nyertes projektjei

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján elérhető a „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" (GINOP-2.3.2-15) című pályázati konstrukció eredményhirdetése: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/europai-unios-forrasbol/strategiai-muhelyek

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont két nyertes pályázatban érintett:

"Ökoszisztémák fenntartható működtetése – felfedezésekkel a klímaváltozás, a tájhasználat és az inváziók hatásának mérsékléséért" mint főpályázó, és

"A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával, alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel" című témában mint konzorciumi partner.