A 2016 évi OTKA pályázatok nyertesei

Megjelent a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatainak (OTKA pályázatok) hivatalos eredménye (http://nkfih.gov.hu/palyazatok/tamogatott-projektek/nemzeti-kutatasi). Idén az elmúlt évhez képest 18%-kal, 2014-hez képest pedig 29%-kal több, összesen 1147 projektjavaslat érkezett a Hivatalhoz. A benyújtott projektjavaslatok összesített támogatási igénye csaknem 34 milliárd forint volt, ami az elmúlt évhez képest 42%-os, 2014-hez viszonyítva pedig 62%-os emelkedést jelent. Az NKFI Alap forrásaiból idén a pályázók ötöde kaphatott támogatást. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont kutatói két posztdoktori és egy kutatói témapályázatot nyertek el.
A posztdoktori program nyertesei:
Lukács Balázs András MTA ÖK (Duna-kutató Intézet) Vízinövények közösségszerveződési szabályainak vizsgálata funkcionális jellegek segítségével

Mojzes Andrea MTA ÖK (Ökológiai és Botanikai Intézet) Homokpusztagyepi fajok reproduktív fenológiájának és transzgenerációs plasztikusságának vizsgálata egy csapadékmanipulációs terepkísérletben

A kutatói témapályázat nyertese:
Molnár Zsolt MTA ÖK (Ökológiai és Botanikai Intézet) A legeltetés növényzetre gyakorolt hatása nem-konvencionális legelőterületeken (mocsarakban és erdőkben)

Gratulálunk a nyerteseknek!