Százhetven kiváló fiatal kutató részesült Bolyai János Kutatói Ösztöndíjban - köztük Pirger Zsolt az MTA ÖK BLI munkatársa

Több mint 850 pályázó közül választották ki az idén azt a 170, már PhD-fokozattal rendelkező kutatót, akik elnyerték a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-ösztöndíját. 1996-tól közel 3400 fiatal kutatónak biztosított támogatást az MTA, 15-en közülük ma már akadémikusok.
„A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyerése és általában a kutatási támogatások több kötelezettséggel is együtt járnak. Nem csak tudományos teljesítményt kell felmutatni. Arra kérem önöket, hogy vegyék ki részüket a tudományos közéleti munkából, egymás eredményeinek értékeléséből is, hiszen így működik a tudomány, és e munka nélkül az Akadémia sem működhetne” – mondta Lovász László, az MTA elnöke a 2016-os Bolyai-napon, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert fiatal kutatókat köszöntő akadémiai rendezvényen.
A díjazottak között volt Pirger Zsolt az MTA ÖK BLI Adaptív Neuroetológiai Kutatócsoport
csoportvezetője, tudományos főmunkatárs is.
A pályázatok benyújtása és elbírálása internetes rendszer segítségével történt. Az ismételt pályázók száma 126 volt (ők azok, akik már részesültek ösztöndíjban). Közülük a kuratórium 25 főt vett fel. A kuratórium tagjai külön értékelték az újonnan pályázókat és az ismételten pályázókat. Az elbírálás során a testület méltányos és igazságos eloszlás megvalósítására törekedett a három fő tudományterület, vagyis a matematikai és természettudományok, az élettudományok, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományok között.
További részletek olvashatók az mta.hu honlapon: http://mta.hu/mta_hirei/szazhetven-kivalo-fiatal-kutato-reszesul-bolyai-...