A Magyar Botanikusok Oszlopának ünnepélyes felavatása

2016. április 12-én az MTA Biológiai Tudományok Osztálya kihelyezett ülését az MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézetben tartotta, Vácrátóton. Ez alkalommal került sor a tavaszi pompájában tündöklő Nemzeti Botanikus Kertben a Magyar Botanikusok Oszlopának ünnepélyes felavatására.

Avató beszédet mondott Borhidi Attila akadémikus, az oszlopon koszorút helyezett el Fésüs László akadémikus, osztályelnök. Az avatáson a magyar botanikai és biológia tudomány számos kiemelkedő személyisége részt vett.

Borhidi Attila akadémikus elmondta:
Az emlékoszlopot Kósa Géza, a kert vezetője állíttatta 2015 őszén egy idős kislevelű hárs árnyékában a botanika tudománya legjelesebb hazai művelőinek emléke előtt tisztelegve. Linné „Sciencia amabilis”-nek –vagyis szeretetre méltó tudománynak nevezte a botanikát, nemcsak mert kedvenc tudománya volt, hanem talán azért is mert nem ebből élt, hanem az orvostudományból, amelyet nevezhetett volna „scientia rentabilis”-nek. A botanika és az orvostudomány viszonya azóta sem változott lényegesen. Mégis: a botanika tudományának művelői felbecsülhetetlenül sokat tettek az emberiségért, mert a földi élet szempontjából mindmáig a legfontosabb életközösséget - a növényvilágot, növénytakarót - tárták fel tudományosan és ismertették meg a világgal. E nagy feladatból a magyar botanikusok is derekasan kivették a részüket, hatalmas munkát végeztek hazánk, a Kárpát-medence, és a világ más tájai növénytakarójának tudományos feldolgozásában.

A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja, annak jogelődei és a Nemzeti Botanikus Kert révén Vácrátót a magyar növénytani kutatások fellegvára, a XX század második felének szinte valamennyi nagy magyar botanikusa, növényökológusa itt töltötte szakmai pályafutásának egy részét. Ezért ennek az egyedülálló emlékoszlopnak a legméltóbb helye Magyarországon itt van a Nemzeti Botanikus Kertben.

Az emlékoszlopot a Botanikus Kert a kísérleti téren állott öreg vörös tölgyéből készítette Mónus Béla fafaragó művész. Ihletője és mintája az erdélyi Kalotaszegen fekvő Magyarbikal község magyar református temetőjének egyik fejfája.