A dunai fitoplankton funkcionális alapú kompozíciós változásai (1980-2014), valamint a diverzitás - ökoszisztéma funkció kapcsolata

HU MTA (Abonyi András PostDoc, 2016 - 2017, futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Prof. Dr. Ács Éva
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK, Duna-kutató Intézet
Rövid leírás: 

A Duna középső (magyarországi) szakaszán a fitoplankton hosszú távú mennyiségi csökkenése, a fajkompozícióban, valamint a főbb környezeti paraméterekben végbemenő változások a nemzetközi trendeknek megfeleltethetők. Ezen változások a kompozíció diverzitásával összefüggő további értelmezése ugyanakkor ökoszisztéma léptékű és funkcionális alapú szemléletmódot követel meg. Jelen posztdoktori pályázat célja a dunai fitoplankton hosszú távú változásainak értelmezése, mégpedig a kompozíciót alkotó (i) autokton domináns, szubdomináns és másodlagos elemek arányának funkcionális összehasonlítása; (ii) a fitoplankton méreteloszlás-elemzése; valamint (iii) a diverzitás-ökoszisztéma funkció ökológiai teóriák mentén történő értelmezése révén.