Aszalós R, Horváth F, Mázsa K és mts.: A faállomány-szerkezet és összetétel... (2015)

Aszalós Réka, Horváth Ferenc, Mázsa Katalin, Ódor Péter, Lengyel Attila, Kovács Gabriella, Bölöni János
2015
A faállomány-szerkezet és összetétel változása egy középhegységi cseres-tölgyesben négy évtizedes felhagyás után
In: Bölöni János (szerk.): Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 1., pp. 19-29.