Az Akadémiai Ifjúsági Díj egyik nyertese Lengyel Attila

Tizennyolc fiatal kutató vehette át az Akadémiai Ifjúsági Díjat az MTA Székházában, szakterületüket tekintve a legkülönbözőbb kutatási témák képviselői. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjaiban és kutatócsoportjaiban dolgozó fiatal tudósok elismerését Lovász László elnök és Török Ádám főtitkár adta át.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére az MTA főtitkára alapította 1972-ben. A díj elnyerésére benyújtott pályaműveket a tudományterületileg illetékes akadémiai szakbizottságok rangsorolták. A bírálók értékelő véleménye alapján az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa alakította ki a díjazásra vonatkozó javaslatát. Ennek nyomán az Akadémia elnöke döntött a díjazottak személyéről.

Lengyel Attilát, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos segédmunkatársát a növényzeti adatbázisok reprezentativitásának javítása érdekében kidolgozott új módszerért díjazták.

Forrás: mta.hu
http://mta.hu/mta_hirei/kutatonak-lenni-jo-atadtak-az-akademiai-ifjusagi...