Cech, G., Boros, G., Dózsa-Farkas, K.: Revision of Bryodrilus glandulosus

Cech, G., Boros, G., Dózsa-Farkas, K.
2011
Revision of Bryodrilus glandulosus (Dózsa-Farkas, 1990) and Mesenchytraeus kuehnelti Dózsa-Farkas, 1991 (Oligochaeta: Enchytraeidae) using morphological and molecular data.
Zoologischer Anzeiger 251 (3): 253-262.