DKI Makrofiton Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

Vízi makrofitonok és a rajtuk kialakuló biofilm alap- és alkalmazott kutatása:
- a makrofitonok eloszlása, tömegessége, fenetikai és genetikai diverzitása különböző vízi élőhelyeken;
- nádpusztulás és -kolonizáció;
- a növények vízellátáshoz való alkalmazkodása vízi és terresztris ökoszisztémákban;
- a vízinövényeken kialakuló biofilm valamint a környező víztest mikrobiális összetételének kutatása;
- a Duna és egyéb vízterek élőlényközösségeinek (kiemelten mikrobiális közösségek) és a klímaváltozással összefüggő folyamatok közösségekre gyakorolt hatásainak környezeti DNS alapú vizsgálata.
- Szigetköz monitoring;
- Nemzetközi Duna-expedíció (Joint Danube Survey)

Válogatott publikációk:

2018

Engloner, A.I., Szalma, E., Sipos, K., Dinka, M. (2018): Distribution and habitat characteristics of macrophyte vegetation in the Middle Danube (1786-1433 rkm), Hungary. In: Janauer, A.G., Gaberscik, A., Kvet, J., Germ, M., Exler, N. (Eds.) Macrophytes of the River Danube Basin. Academia Praha 2018., 408p., pp: 221-233. ISBN 978-80-200-2743-6.

2016

Engloner A., Szegő D. (2016): Genetic diversity of riverine reed stands indicating the water regime of the habitat Ecological Indicators, 61:846–849

2015

2012

Engloner A I. (2012): Alternative ways to use and evaluate Kohler’s ordinal scale to assess aquatic macrophyte abundance. Ecological Indicators 20: pp. 238–243.

2011

Engloner A I, Major Á. (2011): Clonal diversity of Phragmites australis propagating along water depth gradient. Aquat. Bot. 49: pp. 172-176.
Projektek: