Bruker Amazon SL tömegspektrométer

Műszerfelelős (leltárfelelős): 
Van szabad kapacitás?: 
igen
Helye: 
Tihany
Leírás (javasoljuk kulcsszavak megadását is): 

Műszer neve: Bruker Amazon SL tömegspektrométer

Típusa: ion trap MS

Gyártási éve: 2013

Egyéb paraméterei: ESI ionforrás

Elvégezhető vizsgálatok: Proteomika, metabolit meghatározások

A vizsgálathoz szükséges minta feldolgozottsága: helyi mintafeldolgozás

Összes elvégezhető mérés típusa: MS, MS/MS módú mérések

Méréstípusok, amiket ezekből szolgáltatásként tudnánk végezni: Proteomika, metabolit meghatározások

Szolgáltatásként díjazási javaslat külső intézmények felé: árképzés megbeszélés alapján

Műszer pontos fellelhetősége: MTA ÖK BLI, Kísérletes Állattani Osztály, Adaptációs Neuroetológia Kutatócsoport

Műszert üzemeltető személyek: Maász Gábor, Pirger Zsolt