Boros G, Takács P, Vanni MJ: The fate of phosphorus in decomposing fish carcasses... (2015)

Boros G, Takács P, Vanni MJ
2015
The fate of phosphorus in decomposing fish carcasses: A mesocosm experiment
FRESHWATER BIOLOGY 60(3): pp. 479-489.
az MTA ÖK szintjén kiemelt publikáció