KNEU- Developing a Knowledge Network for European expertise on biodiversity and ecosystem services to inform policy making economic sectors

EU egyéb (EU 265299, 2010 - 2014, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Marie Vandewalle (projekt manager)
A projektet vezető intézmény: 
Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Department of Conservation Biology
Célok: 

A KNEU Projekt fő feladata egy tudományos intézményekből, tudománypolitikai és döntéshozói testületekből álló tudás hálózat prototipusának létrehozása, működési gyakorlatának kidolgozása és bemutatása. A multidiszciplináris hálózat fő feladata, hogy adatokat és hiteles szakmai információt szolgáltasson a biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások területén az Európai Unió, a tagországok és helyi döntéshozói testületek szintjén. A tudáshálózat kialakításának fő eszközei a felmérések, konzultációk, konferenciák szervezése, környezetvédelmi problémák szakmai és szakmapolitikai elemzése, információk szintézise, interpretációja és terjesztése. Magyarország és az ÖBKI speciális feladata a létrehozandó összeurópai tudás hálózatnak a közép-keleteurópai régióban működő szegmense kialakítása.