Magyarország potenciális vegetációjának modellezése

HU OTKA (PD91157, 2011 - 2015, befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Somodi Imelda
A projektet vezető intézmény: 
MTA Ökológiai és Botanikai Intézet, Funkcionális Ökológiai Osztály
MTA ÖK témafelelős: 
Rövid leírás: 

magyar összefoglaló
A potenciális vegetációmodellek fontos hátteret nyújtanak a vegetációökológiai kutatások számára. Megalapozzák a klímaváltozás lehetséges hatásainak felmérését és információval szolgálnak a természetvédelem, illetve az előhelyek helyreálltásának hatékony megtervezéséhez. Mégsem készültek eddig nagy területeket lefedő, az ott előforduló összes növényzeti típust magukban foglaló potenciális vegetációmodellek. Ennek okai között szerepel, hogy ritkán hozzáférhetők megfelelő adatok az ilyen modellek építéséhez, valamint, hogy a szokásos predikciós eljárások csak korlátozott lehetőségeket nyújtottak ehhez. A tervezett kutatás során elkészül a potenciális vegetációmodelleknek teljes sorozata Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa (MÉTA) alapján, amely megfelelően részletes az országos léptékű modellezéshez. Újabban megjelentek olyan módszerek rokon tudományterületen, amelyek ígéretesek a vegetáció-modellezés számára, viszont e téren még nem tesztelték őket. A kutatás során erre is sor kerülne.
A legfontosabb várható eredmény a növényzeti típusok országos lehetséges elterjedésének modell-sorozata és annak térképi megjelentése, továbbá a modellezési technikák összehasonltó értékelése. Az elkészült modelleket további elemzéseknek vetem alá, amelyek segítségével felmérem a növényzeti típusok meglévő és a lehetséges elterjedése közötti különbségeket mind típusonként, mind pedig az összes típust együttesen szemlélve. Az elemzések a természetvédelm és az ökológiai restauráció számára is felhasználhatók lesznek.

angol összefoglaló
Potential vegetation models are of great importance as a baseline of vegetation ecology. They can form the basis of climate change modelling and can assist effective nature conservation and habitat restoration. Nevertheless, large extent models including estimations for the whole range of vegetation types potentially present have not yet been implemented. Partly because of the lack of appropriate data to rely on, partly because of the limited applicability of prediction techniques. In the proposed project I plan to create such a series of models for Hungary based on the unique Landscape Ecological Vegetation Database & Map of Hungary (MÉTA), which allows country-scale predictions in exceptional detail. Recently new prediction methods have also emerged, which have promising feautre for potential vegetation modelling, but have not been tested on such subject yet. I plan to use such a techinque in the proposed project.
Major outcomes of the project will be models and maps of the potential vegetation distribution of occurrence probability of each mature vegetation type in Hungary, as well as an evaluation of the modelling techinques. The primary outcome will be further analysed to understand differences in the observed and potential pattern of vegetation types individually as well as in their co-occurrence. This will also provide nature conservation and ecological restoration implications.