Nagy G G, Kollányi L, Filep-Kovács K, Czúcz B: Evaluation of a general ecosystem … (2014)

Nagy G, Kollányi L, Filep-Kovács K, Czúcz B
2014
Evaluation of a general ecosystem state indicator basedon farmland birds
Applied Ecology and Environmental Research 12(4): pp. 825-833. (2014)