Zlinszky A, G Timár: Historic maps as a data source for ... (2013)

Zlinszky András, Timár Gábor
2013
Historic maps as a data source for socio-hydrology: a case study of the Lake Balaton wetland system, Hungary
Hydrology and Earth System Sciences., 17, 4589–4606
Összefoglaló: 

A szocio-hidrológia az embernek a vízrendszerekre gyakorolt hatását vizsgálja együtt a víz hozzáférhetőségének a társadalomra gyakorolt hatásával. Ez a tudományterület gyakran történelmi távlatokban, több évszázados léptékben dolgozik. Ilyen hosszú időszakokra a történelem ismereteket nyújt az emberi társadalomról, ugyanakkor hasonlóan hosszú távú hidrológiai adatokat aligha nyerhetünk: ilyen hosszú távú műszeres mérések ritkán állnak rendelkezésre, a modellek és a régészeti, talajtani vagy geomorfológiai eredmények pedig csak ennél hosszabb időtávlatban tekinthetők megbízhatónak.
A cikk első felében áttekintjük a történelmi térképek használatát a hidrológiában. Fontos áttörést jelentett a történelmi térképek elfogadása hiteles adatforrásnak, a térképnél korábbi állapotok vizsgálata azoknak a tájban megőrzött és a térképen még látható nyomai alapján, valamint a digitális georeferálás és adatintegráció. A történelmi térképek elsődleges és kvantitatív adatok forrásai lehetnek a hidrológia számára, segítséget nyújthatnak pontszerű adatok kontextusbe helyezéséhez, és idősorokba rendezve változások vizsgálatát teszik lehetővé.
A cikk második fele egy esettanulmányt tárgyal: a Balaton történelmi vízszintingadozásait térképek, oklevelek és szintezési jegyzőkönyvek alapján rekonstruáltuk. A vízgyűjtő tejles területére georeferáltuk a 18. századi Első Habsburg Katonai Felmérést, integráltuk a Második és Harmadik Katonai felméréssel, és digitalizáltuk a nádasok, erdők és nyílt vizek körvonalait. A nádasok területváltozását az így létrejött 220 éves idősorban összevetettük a tó vízszintváltozásaival. A történelmi térképek igazolják, hogy a tó 18. századi vízszintje közelebb állt a maihoz, mint ahogy azt általában feltételezik, valamint hogy a berkek kiszáradása időben megelőzte a tó lecsapolását.
Megvitatjuk a történelmi térképek jelenlegi és várható szerepét a hidrológiában: egyrészt fontos tanulni a történelmi adatokból, másrészt nem lehet feltételezni, hogy a jövőbeli változások a korábbihoz hasonló állapot újra kialakulásához vezetnek majd.
Ugyanakkor a történelmi térképek jól elérhető adatrendszerek, és egyre bővülnek a feldolgozásukra vonatkozó ismeretek is. A jövőben várhatóan nagy területekre is kialakíthatóak lesznek hosszú távú idősorok regionális léptékű folyamatok vizsgálatára.
Végül a függelékben útmutatást adunk a történelmi térképek hidrológiai célú felhasználásához, a térkép felkutatásától és szkennelésétől kezdve a georeferáláson át az eredmények publikációjáig.

Angol nyelvű összefoglaló: 

Socio-hydrology is the science of human influence
on hydrology and the influence of the water cycle on human
social systems. This newly emerging discipline inherently in-
volves a historic perspective, often focusing on timescales of
several centuries. While data on human history is typically
available for this time frame, gathering information on the
hydrological situation during such a period can prove diffi-
cult: measured hydrological data for such long periods are
rare, while models and secondary data sets from geomor-
phology, pedology or archaeology are typically not accurate
enough over such a short time. In the first part of this study,
the use of historic maps in hydrology is reviewed. Major
breakthroughs were the acceptance of historic map content
as valid data, the use of preserved features for investigating
situations earlier than the map, and the onset of digital geo-
referencing and data integration. Historic maps can be pri-
mary quantitative sources of hydro-geomorphological infor-
mation, they can provide a context for point-based measure-
ments over larger areas, and they can deliver time series for
a better understanding of change scenarios.
In the second part, a case study is presented: water level
fluctuations of Lake Balaton were reconstructed from maps,
levelling logs and other documents. An 18th century map
system of the whole 5700 km 2
catchment was georeferenced,
integrated with two 19th century map systems, and wetlands,
forests and open water digitized. Changes in wetland area
were compared with lake water level changes in a 220 yr time
series. Historic maps show that the water level of the lake was
closer to present-day levels than expected, and that wetland
loss pre-dates drainage of the lake.
The present and future role of historic maps is discussed.
Historic hydrological data has to be treated with caution:
while it is possible to learn form the past, the assumption
that future changes will be like past changes does not always
hold. Nevertheless, old maps are relatively accessible data
sets and the knowledge base for using them is rapidly grow-
ing, and it can be expected that long-term time series will be
established by integrating georeferenced map systems over
large areas.
In the Appendix, a step-by-step guide to using historic
maps in hydrology is given, starting from finding a map,
through georeferencing and processing the map to publica-
tion of the results

az MTA ÖK szintjén kiemelt publikáció