Engloner A: A növények szaporodása és alaktana ... (2007)

Engloner A.
2007
A növények szaporodása és alaktana.
In: Tuba Z., Szerdahelyi T., Engloner A., Nagy J. (szerk.) Botanika I. Bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába. Sejttan - Szövettan – Alaktan. Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 123-216.