Növényi tulajdonságokon alapuló társulási szabályok: egy új elméleti keret tesztelése terepi adatokon

HU OTKA ( OTKA K 83595, 2011 - 2016, Befejezett projekt)
Célok: 

A projekt célja növényi tulajdonságokon alapuló elmélet keretében tanulmányozni a társulási szabályokat. Két fontos elméletet fogunk egyidejűleg figyelembe venni: a környezeti szűrőket és a korlátozott hasonlóság elvét. A környezeti szűrők meghatározzák, hogy a rendelkezésre álló fajkészletből az adott helyen milyen tulajdonságokkal rendelkező fajok képesek megélni. A projekt során nem csak a környezeti szűrők jelenlétének a kimutatása a cél, hanem működésük kvantitatív leírása is. A korlátozott hasonlóság elve szerint az együtt-élő fajoknak különbözniük kell a populáció regulációjuk módjában, következésképpen a reguláló tényezőkkel kapcsolatos tulajdonságaikban. A két hatás egyidejű vizsgálata igen ritka a közösségi ökológiában, pedig a társulási szabályok megértéséhez mindkettő szükséges. A vizsgálat során nagy arányú adatgyűjtésre lesz szükség a kiválasztott társulások fajainak tulajdonságairól, és új statisztikai eljárások kifejlesztése is szükséges. A vizsgálatok két mintaterületen fognak folyni, ahol az előzetes vizsgálatok alapján a fő környezeti gradiensek jól számszerűsíthetők. A legfontosabb várható eredmények: (1) új statisztikai eljárások kifejlesztése, (2) növényi tulajdonság adatbázis létrehozása hazai adatok alapján, (3) tulajdonság alapú társulási szabályok. Az (1) és (3) típusú eredményeket nemzetközi folyóiratokban tervezzük publikálni. A készülő tulajdonság adatbázis kompatibilis lesz a nemzetközi adatbázisokkal, így később adatai azokba beépülhetnek.

Kapcsolódó publikációk: 

2016

Lhotsky B, Kovács B, Ónodi G, Csecserits A, Rédei T, Lengyel A, Kertész M, Botta-Dukát Z (2016): Changes in assembly rules along a stress gradient from open dry grasslands to wetlands Journal of Ecology 104(2): 507-517.