ÖBI Hagyományos ökológiai tudás kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

A kutatócsoport célja a hagyományos ökológiai tudás kutatása a Kárpát-medence magyar nyelvterületein, ill. e kutatások propagálása. A kutatás elsősorban a tájjal, növényzettel, élőhelyekkel és a hagyományos tájhasználattal kapcsolatos hagyományos ökológiai tudásra összpontosít. A csoport párhuzamosan használja a vegetációtudományi, tájtörténeti és ökológiai antropológiai módszereket. Az eredmények tudományos publikálása mellett fontos célunk a hagyományos tudás természetvédelmi kezelésekben való értékének elismertetése, a különböző tudásformák egyenjogúságának elérése.a Kárpát-medencében és a régió más országában, illetve Mongóliában és Iránban // A kutatócsoport aktív szerepet játszik az IPBES és a CBD számos programjában.

A kutatócsoport közreműködésével megjelent könyvek:

Molnár Zsolt (2012): A Hortobágy pásztorszemmel. A puszta növényvilága - Traditional ecological knowledge of herders on the flora and vegetation of the Hortobágy

Molnár Krisztina, Molnár Zsolt (szerk.) (2015) : Etnoökológiai kutatótábor Kalotaszegen. Sztánai Füzetek 19.

Babai Dániel, Molnár Ábel, Molnár Zsolt (2014) : "Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát" - Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben

Online módszertanisegédanyag az ökológiai emlékezet kutatásához:

Babai D., Molnár Zs., Molnár K., Demeter L. és Biró M. (2016): Módszertani segédanyag az ökológiai emlékezet kutatásához: az interjúzástól a közös tudásalkotásig.

Válogatott publikációk: 

2018

Díaz, S., Pascual, U., Stenseke, M., Martín-López, B., Watson, R.T., Molnár, Z., Hill, R., Chan, K.M.A., Baste, I., Brauman, K.A., Polasky, S.S., Church, A., Lonsdale, M., van Oudenhoven, A.P.E., van der Plaat, F., Schröter, M., Aumeeruddy-Thomas, Y., Bukyareva, E., Davies, K., Erpul, G., Failler, P., Guerra, C.A., Hewitt, C.L., Keune, H., Larigauderie, A., Lavorel, S., Leadley, P.W., Lindley, S., Demissew, S. and Y. Shirayama (2018): An inclusive approach to assess nature's contributions to people Science 19 Jan 2018, Vol. 359, Issue 6373, pp. 270-272 Tovább ››
Garnett ST, Burgess ND, Fa JE, Fernandez-Llamazares A, Molnar Z, Robinson CJ, Watson JEM, Zander KK, Austin B, Brondizio ES, Collier NF, Duncan T, Ellis E, Geyle H, Jackson MV, Jonas H, Malmer P, McGowan B, Sivongxay A, Leiper I (2018): A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation Nature Sustainability 1(7): pp. 369-374. Tovább ››
IPBES (2018): Regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES secretariat, Bonn, Germany. Tovább ››
Molnár, Zsolt, Berkes, Fikret (2018): Role of Traditional Ecological Knowledge in Linking Cultural and Natural Capital in Cultural Landscapes. In: M. L. Paracchini and P. Zingari (eds). Reconnecting Natural and Cultural Capital – Contributions from Science and Policy. Office of Publications of the European Union, Brussels, pp. 183-194. Tovább ››

2017

Dénes A., Biró M. (2017): Erjesztéssel feldolgozott vad- és kultúrnövények Magyarországon - etnobotanikai áttekintés. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. 54:9-45. Tovább ››
Kolosova, V., Svanberg, I., Kalle, R., Strecker, L., Mine, A., Pieroni, A., Cianfaglione, K., Molnár, Z., Papp, N., Łuczaj, Ł., Dimitrova, D., Šeškauskaitė, D., Roper, J., Hajdari, A., Sõukand, R. (2017): The bear in Eurasian plant names: motivations and models. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 13.1: 14. Tovább ››
Mihók B, Biró M, Molnár Zs, Kovács E, Bölöni J, Erős T, Standovár T, Török P, Csorba G, Margóczi K, Báldi A (2017): Biodiversity on the waves of history: conservation in a changing social and institutional environment in Hungary, a post-soviet EU member state. Biological Conservation. 211: 67-75 Tovább ››
Molnár, Zs., Sáfián, L., Máté, J., Barta, S., Sütő, D. P., Molnár, Á., Varga, A. (2017): “It does matter who leans on the stick” - Hungarian herders’ perspectives on biodiversity, ecosystem services and their drivers. Roué, M., Molnár, Zs. (eds.): Knowing our Land and Resources: Indigenous and local knowledge of biodiversity and ecosystem services in Europe & Central Asia. Knowledges of Nature 9. UNESCO: Paris, pp. 42-56. Tovább ››
Roué, M., Molnár, Zs. (eds.) (2017): Knowing our Land and Resources: Indigenous and local knowledge of biodiversity and ecosystem services in Europe & Central Asia. Knowledges of Nature 9. UNESCO: Paris, pp. 78-91. Tovább ››
Varga A., Heim A., Demeter L., Molnár Zs. (2017): Rangers bridge the gap: integration of wood-pasture related traditional ecological knowledge into nature conservation. In: Roué, M., Molnár, Zs. (eds.). Knowing our Land and Resources: Indigenous and local knowledge of biodiversity and ecosystem services in Europe & Central Asia. Knowledges of Nature 9. UNESCO: Paris, pp. 78-91. Tovább ››

2016

Babai D., Molnár Zs. (2016): Species-rich Mountain Grasslands Through the Eyes of the Farmer: Flora, Species Composition, and Extensive Grassland Management. Special issue. A Place for Hay. Flexibility and Continuity in Hay-Meadow Management. 21: 147-169. Tovább ››
Fekete G. Király G. Molnár Zs. (2016): Delineation of the Pannonian vegetation region. Community Ecology 17: 114-124. Tovább ››
Havel A, Molnár Á, Ujházy N, Molnár Zs, Biró M (2016): Zsiókások és nádasok legeltetése és egyéb használatai a Duna-völgyi szikes tavak területén a helyi emberek visszaemlékezései alapján. Természetvédelmi Közlemények 22: pp. 84–95. Tovább ››
Molnár Zsolt, Kis József, Vadász Csaba, Papp László, Sándor István, Béres Sándor, Sinka Gábor, Varga Anna (2016): Common and conflicting objectives and practices of herders and conservation managers: the need for a conservation herder Ecosystem Health and Sustainability 2:(4) Paper e01215. 16 p. Tovább ››
Schindler S, O’Neill F H, Biró M, Damm C, Gasso V, Kanka R, van der Sluis T, Krug A, Lauwaars S G, Sebesvari Z, Pusch M, Baranovsky B, Ehlert T, Neukirchen B, Martin J R, Euller K, Mauerhofer V, Wrbka T (2016): Multifunctional floodplain management and biodiversity effects: a knowledge synthesis for six European countries. Biodiversity and Conservation 25:1349–1382 Tovább ››
Varga A, Molnár Zs, Biró M, Demeter L, Gellény K, Miókovics E, Molnár Á, Molnár K, Ujházy N, Ulicsni V, Babai D (2016): Changing year-round habitat use of extensively grazing cattle, sheep and pigs in East-Central Europe between 1940 and 2014: Consequences for conservation and policy. Agriculture Ecosystems & Environment. 234:142–153. Tovább ››

2015

Babai D., Tóth A., Szentirmai I., Bíró M., Máté A., Demeter L., Szépligeti M., Varga A., Molnár Á., Kun R., Molnár Zs. (2015): Do conservation and agri-environmental regulations effectively support traditional small-scale farming in East-Cental European cultural landscapes? Biodiversity and Conservation 24: pp. 1-23. (2015) Tovább ››
Molnár Krisztina és Molnár Zsolt (szerk.) (2015): Sztánai Füzetek 19. - Etnoökológiai kutatótábor Kalotaszegen Művelődés Egyesület - Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár-Sztána 2015 (ISBN: 978-973-7993-82-3) Tovább ››
Molnár Zsolt (2015): Ethnoecology - The Best Medicine Againts Allergy? Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 11: pp.34 Tovább ››
Molnár Zsolt, Gellény Krisztina, Margóczi Katalin, Biró Marianna (2015): Landscape ethnoecological knowledge base and management of ecosystem services in a Székely-Hungarian pre-capitalistic village system (Transylvania, Romania). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 11:1.3. Tovább ››
Sõukand Renata, Pieroni Andrea, Biró Marianna, Dénes Andrea, Dogan Yunus, Hajdari Avni, Kalle Raivo, Reade Benedict, Mustafa Behxhet, Nedelcheva Anely, Quave L. Cassandra, Łuczaj Łukasz (2015): An ethnobotanical perspective on traditional fermented plant foods and beverages in Eastern Europe Journal of Ethnopharmacology 170: pp. 284-296. Tovább ››
Varga A, Ódor P, Molnár Zs, Bölöni J (2015): The history and natural regeneration of a secondary oak-beech woodland on a former wood-pasture in Hungary Acta Soc Bot Pol 84(2):215–225 Tovább ››

2014

Babai D, Molnár Zs. (2014): Small-scale traditional management of highly species-rich grasslands in the Carpathians. AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 179: Tovább ››
Fekete, G., Molnár, Zs., Magyari, E., Somodi, I. and Varga, Z. (2014): A new framework for understanding Pannonian vegetation patterns: regularities, deviations and uniqueness. Community Ecology 15: (1)pp.12-26. (2014) Tovább ››
Molnár Zs (2014): Perception and Management of Spatio-Temporal Pasture Heterogeneity by Hungarian Herders. RANGELAND ECOLOGY & MANAGEMENT 67:(2) pp. 107-118. (2014) Tovább ››
Stefan Schindler, Zita Sebesvari, Christian Damm, Kati Euller, Volker Mauerhofer, Anna Hermann, Marianna Biró, Franz Essl, Robert Kanka, Sophie G. Lauwaars, Christiane Schulz-Zunkel, Theo van der Sluis, Michaela Kropik, Viktor Gasso, Andreas Krug, Martin Pusch, Klaus-Peter Zulka, Werner Lazowski, Christa Hainz-Renetzeder, Klaus Henle, Thomas Wrbka (2014): Multifunctionality of floodplain landscapes: relating management options to ecosystem services. Landscape Ecology 29:229-244. Tovább ››
Varga Anna, Molnár Zsolt (2014): The Role of Traditional Ecological Knowledge in Managing Wood-pastures. In: Hartel, T., Plininger, T.: European Wood-pastures in Transition. Routledge. pp.187-202.ISBN-13: 978-0415869898 Tovább ››

2013

Biró M, Czúcz B, Horváth F, Révész A, Csatári B, Molnár Zs (2013): Drivers of grassland loss in Hungary during the post-socialist transformation (1987-1999). Landscape Ecology 28(5): 789-803. Tovább ››
Biró Marianna, Szitár Katalin, Horváth Ferenc, Bagi István, Molnár Zsolt (2013): Detection of long-term landscape changes and trajectories in a Pannonian sand region: comparing land-cover and habitat-based approaches at two spatial scales. Community Ecology 14(2): 219-230. Tovább ››
Ulicsni Viktor, Svanberg Ingvar, Molnár Zsolt (2013): Folk knowledge of non-domestic mammals among ethnic Hungarians in North-Western Romania. NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 9:(2) pp. 383-398. Tovább ››
Varga Anna, Molnár Zsolt (2013): Ehető vadgyümölcsök és gombák gyűjtése egy bakonyi fáslegelőn. DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK A: TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 13: pp. 93-102. (2013) Tovább ››

2012

Dénes Andrea, Papp N, Babai Dániel, Czúcz Bálint, Molnár Zsolt (2012): Wild plants used for food by Hungarian ethnic groups living in the Carpathian Basin. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 81: 381-396. Tovább ››
Molnár Zsolt (2012): A Hortobágy pásztorszemmel: A puszta növényvilága. Traditional ecological knowledge of herders on the flora and vegetation of the Hortobágy Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány, Debrecen Tovább ››
Molnár Zsolt (2012): Classification of pasture habitats by Hungarian herders in a steppe landscape (Hungary). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 8:28. Tovább ››
Molnár Zsolt, Biró Marianna, Bartha Sándor, Fekete Gábor (2012): Past Trends, Present State and Future Prospects of Hungarian Forest-Steppes. In: Werger, MJA, van Staalduinen, MA (eds.): Eurasian Steppes. Ecological Problems and Livelihoods in a Changing World. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, pp. 209-252. Tovább ››
Varga Anna, Bölöni János, Molnár Zsolt (2012): Egy beerdősült fás legelő tájtörténete és faállományszerkezete KITAIBELIA 17:(1) p. 153. (2012) Tovább ››

2008

Molnár Zsolt, Bartha Sándor, Babai Dániel (2008): Traditional ecological knowledge as a concept and data source for historical ecology, vegetation science and conservation biology: A Hungarian perspective. In: Szabó P. & Hedl, R. (eds.): Human Nature. Studies in Historical Ecology and Environmental History. Institute of Botany of the ASCR, Brno, 14-27. Tovább ››