ÖBI Erdőökológiai kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

Az erdőökológiai kutatócsoport az erdők biodiverzitását, faji és funkcionális szerkezetét, mintázatait, történetét, dinamikáját és működését vizsgálja. A kutatások elsősorban a Kárpát-medencében található lombhullató erdőkre vonatkoznak, beleértve a gazdálkodás alól kivont és a kezelt állományokat.
A csoport jelenlegi kutatási területei: (1) gazdálkodás alól kivont erdők (erdőrezervátum magterületek) hosszú távú vizsgálata és monitorozása (faállomány, cserjeszint, gyepszint, termőhely); (2) a holtfa szerepe az erdei biodiverzitásban (mohák és gombák); (3) a faállomány hatása különböző élőlénycsoportok (növények, állatok, gombák) diverzitására az Őrségben; (4) a gazdálkodás termőhelyre, felújulásra és erdei élővilágra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata; (5) a termőhely, a faállomány és az aljnövényzet összefüggései eltérő természetességű tölgyesekben; (6) az erdei ökoszisztémák anyag- és energiaforgalmának modellezése.

Válogatott publikációk: 

2019

Tinya, F., Kovács, B., Prättälä, A., Farkas, P., Aszalós, R., Ódor, P. (2019): Initial understory response to experimental silvicultural treatments in a temperate oak-dominated forest European Journal of Forest Research 138:65-77. Tovább ››
Tinya, F., Márialigeti, S., Bidló, A., Ódor, P. (2019): Environmental drivers of the forest regeneration in temperate mixed forests Forest Ecology and Management 433: 720-728. Tovább ››

2018

Burrascano, S., de Andrade, R.B., Paillet, Y., Ódor, P., Antonini, G., Bouget, C., Campagnaro, T., Gosselin, F., Janssen, P., Persiani, A.M., Nascimbene, J., Sabatini, F.M., Sitzia, T., Blasi, C. (2018): Congruence across taxa and spatial scales: Are we asking too much of species data? Global Ecology and Biogeography 27: 980–990 Tovább ››
Elek, Z., Kovács, B., Aszalós, R., Boros, G., Samu, F., Tinya, F., Ódor, P. (2018): Taxon-specific responses to different forestry treatments in a temperate forest. Scientific Reports 8, 16990. Tovább ››
Kovács, B., Tinya, F., Guba, E., Németh, Cs., Sass, V., Bidló, A., Ódor, P. (2018): The short-term effects of experimental forestry treatments on site conditions in an oak–hornbeam forest. Forests 9: 406 Tovább ››

2017

Aszalós, R., Horváth, F., Mázsa, K., Ódor, P., Lengyel, A., Kovács, G., Bölöni, J. (2017): First signs of old-growth structure and composition of an oak forest after four decades of abandonment. Biologia (Bratislava) 72: 1264-1274. Tovább ››
Bölöni János, Ódor Péter, Ádám Réka, William S Keeton , Aszalós Réka (2017): Quantity and dynamics of dead wood in managed and unmanaged dry-mesic oak forests in the Hungarian Carpathians FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 399: pp. 120-131. Tovább ››
Kovács, B., Tinya, F., Ódor, P. (2017): Stand structural drivers of microclimate in mature temperate mixed forests Agricultural and Forest Meteorology 234–235: pp. 11–21. Tovább ››
Táborská, M., Procházková, J., Lengyel, A., Vrška, T., Hort, L., Ódor, P. (2017): Wood-inhabiting bryophyte communities are influenced by different management intensities in the past. Biodiversity and Conservation 26: 2893-2909. Tovább ››

2016

Elek, Z., Bérces, S., Szalkovszki, O., Ódor, P. (2016): Hogyan segíthet az erdészeti gyakorlat megőrizni a talajfelszíni ragadozó ízeltlábúak diverzitását? In: Korda, M (szerk.), Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 203-214. Tovább ››
Márialigeti, S., Tinya, F., Bidló, A., Ódor, P. (2016): Environmental drivers of the composition and diversity of the herb layer in mixed temperate forests in Hungary. Plant Ecology 217: 549-563. Tovább ››
Ódor, P. (2016): Erdőgazdálkodás hatása az erdei moha-és zuzmóközösség biodiverzitására. In: Korda, M (szerk.), Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 57-70. Tovább ››
Ódor, P. (2016): A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata őrségi erdőkben. MTA Doktora Pályázat, Értekezés. Kézirat, MTA ÖK, Vácrátót, p. 114. Tovább ››
Ódor, P. (2016): Az erdei biodiverzitást meghatározó tényezők az Őrségi Nemzeti Parkban. Természetvédelmi biológiai esettanulmány sok élőlénycsoport figyelembe vételével. In: Korda, M (szerk.), Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 603-624. Tovább ››

2015

Bölöni, J. (szerk.) (2015): Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany Tovább ››
Kutszegi, G., Siller, I., Dima, B., Takács, K., Merényi, Zs., Varga, T., Turcsányi, G., Bidló, A., Ódor, P. (2015): Drivers of macrofungal species composition in temperate forests, West Hungary: functional groups compared Fungal Ecology 17: pp. 69-83. Tovább ››
Ódor, P. (szerk.) (2015): A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 2. MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany. 67 pp. Tovább ››

2014

Bölöni, J., Ódor, P. (2014): A holtfa mennyisége a mérsékelt övi erdőkben. In: Csóka, Gy., Lakatos, F. (szerk.), A holtfa. Silva Naturalis 5, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, pp. 203-217. Tovább ››
Heilmann-Clausen, J., Aude, E., van Dort, K., Christensen, M., Piltaver, A., Veerkamp, M., Walleyn†, R., Siller, I., Standovár, T., Ódor, P. (2014): Communities of wood-inhabiting bryophytes and fungi on dead beech logs in Europe – reflecting substrate quality or shaped by climate and forest conditions? Journal of Biogeography 41: 2269-2282. Tovább ››
Mázsa, K., Ódor, P., Tinya, F., Horváth, F. (2014): Az erdőrezervátum program és szerepe a Szalafői Őserdő kutatásában, aljnövényzet és cserjeszint felmérés. In: Bartha, D., Horváth, J. (szerk.), Silva naturalis 3. A Szalafői Őserdő, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, pp. 11-28. Tovább ››
Ódor, P. (2014): A korhadó faanyag szerepe az erdei növények biodiverzitásában. In: Csóka, Gy., Lakatos, F. (szerk.), A holtfa. Silva Naturalis 5, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, pp. 155-170. Tovább ››
Samu, F., Lengyel, G., Szita, É., Bidló,A., Ódor, P. (2014): The effect of forest stand characteristics on spider diversity and species composition in deciduous-coniferous mixed forests. JOURNAL OF ARACHNOLOGY 42:(2) pp. 135-141. (2014) Tovább ››
Tinya, F., Ódor, P. (2014): A fény és az aljnövényzet térbeli mintázatának összefüggései a Szalafői Őserdő Erdőrezervátumban In: Bartha, D., Horváth, J. (szerk.), Silva naturalis 3. A Szalafői Őserdő, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, pp. 105-122. Tovább ››

2013

Halme P, Péter Ódor, M Christensen, A Piltaver, M Veerkamp, R Walleyn, Irén Siller, J Heilmann-Clausen (2013): The effects of habitat degradation on metacommunity structure of wood-inhabiting fungi in European beech forests Biological Conservation 168: 24-30. Tovább ››
Horváth Ferenc, Szabó Gábor és Mázsa Katalin (2013): Erdőrezervátumok monitorozása In: Faragó S.: Monitoring az erdészetben és a vadgazdálkodásban., Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron (ISBN:978-963-334-114-8) pp. 39-52. Tovább ››
Katalin Mázsa, Borbála Balázs, János Bölöni and Ferenc Horváth (2013): Strict Forest Reserve Research in the Margin of the Carpathians, the Vár-hegy Case-Study in J. Kozak et al. (eds.),The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, 729 oldal Tovább ››
Király Ildikó, Nascimbene Juri, Tinya Flóra, Ódor Péter (2013): Factors influencing epiphytic bryophyte and lichen species richness at different spatial scales in managed temperate forests Biodiversity and Conservation 22: 209-223. Tovább ››
Ódor P, Király I, Tinya F, Bortignon F, Nascimbene J (2013): Patterns and drivers of species composition of epiphytic bryophytes and lichens in managed temperate forests Forest Ecology and Management 306: 256-265. Tovább ››
Réka Ádám, Péter Ódor, János Bölöni (2013): The effects of stand characteristics on the understory vegetation in Quercus petraea and Q. cerris dominated forests Community Ecology 14(1): pp. 101-109. Tovább ››

2012

Horváth Ferenc, Bidló András, Heil Bálint, Király G, Kovács G, Mányoki Gergely, Mázsa Katalin, Tanács E, Veperdi Gábor, Bölöni János (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian Biogeographical Region Plant Biosystems 146(1):189-200. Tovább ››
Nascimbene J, Marini L, Ódor P (2012): Drivers of lichen species richness at multiple spatial scales in temperate forests Plant Ecology & Diversity 5: 355-363. Tovább ››

2011

Bölöni J, Botta-Dukát Z, Illyés E, Molnár Zs (2011): Hungarian landscape types: classification of landscapes based on the relative cover of (semi-) natural habitats - Applied Vegetation Science (14): 537-546. Tovább ››
Bölöni János, Molnár Zsolt, Kun András (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei. A hazai vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011. MTA ÖBKI, pp. 441. ISBN 978-963-8391-51 Tovább ››