ÖBI Durva-léptékű vegetációökológiai kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

A csoport elsősorban földrajzi léptékű vegetációs vizsgálatokat végez, általában vegetációs és környezeti adatbázisok felhasználásával. Ennek során érdeklődésünk fókuszában az éghajlat- és tájhasználat-változás, valamint a biológiai invázió hatásának dokumentálása, modellezése és előrejelzése áll.
A European Vegetation Survey munkacsoporthoz kapcsolódva gondozzuk a hazai cönológiai felvételek adatbázisát, amely alapján elsősorban fátlan vegetációtípusok osztályozásának revízióján dolgozunk. Ehhez kapcsolódóan módszertani fejlesztéseket végzünk a vegetációosztályozás területén.
Növényi tulajdonságok felhasználásával kutatjuk a közösségek szerveződésének szabályait (assembly rules).

Válogatott publikációk:

2011

Bölöni J, Botta-Dukát Z, Illyés E, Molnár Zs (2011): Hungarian landscape types: classification of landscapes based on the relative cover of (semi-) natural habitats - Applied Vegetation Science (14): 537-546.
Czúcz B, Gálhidy L, Mátyás Cs (2011): Present and forecasted xeric climatic limits of beech and sessile oak distribution at low altitudes in Central Europe Annals of Forest Science, 68(1): 99-108.
Pinke Gy, Karácsony P, Czúcz B, Botta-Dukát Z (2011): Environmental and land-use variables determining the abundance of Ambrosia artemisiifolia in arable fields in Hungary Preslia 83 (2): 219-235.
Pinke Gy, Pál R W, Tóth K, Karácsony P, Czúcz B, Botta-Dukát Z (2011): Weed vegetation of poppy (Papaver somniferum) fields in Hungary: effects of management and environmental factors on species composition Weed Research 51: 621–630

2010

Fekete G, Somodi I, Molnár Zs (2010): Is chorological symmetry observable within the forest steppe biome in Hungary? - A demonstrative analysis of floristic data. Community Ecology 11: 140-147.
Projektek: 
2012 - 2014 EcoInformatics & GIS Laboratory kialakítása, fejlesztése és üzemeltetése (IF-006/2013 EcoInfLab - Horváth Ferenc, PhD)
2011 - 2015 Magyarország potenciális vegetációjának modellezése (PD91157 - Somodi Imelda, PhD)
2010 A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban (OTKA-NKTH CNK 80140 - Bíró Péter, az MTA rendes tagja)
2007 - folyamatos Magyarország cönológiai felvételek adatbázisa (CoenoDAT adatbázis - Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora)