ÖBI Lichenológiai és Növénykémiai Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

Több évtizede folynak hazai és nemzetközi együttműködésben taxonómiai és kemotaxonómiai biodiverzitás-vizsgálatok, valamint a ha­tó­anyag-produkció változékonyságának kutatása a hazánkban honos, vagy meghonosítható poten­ci­ális gyógynövényekben. Az eddigi fitokémiai, kemotaxonómiai vizsgálatok helyben folytak, to­váb­bá kisebb mértékben molekuláris genetikai vizsgálatok előkészítése zajlott. A műszeres analiti­kai és molekuláris genetikai vizsgálatok virágos növényeken, lichenizált és mikorrhiza képző gom­bá­kon részben más hazai és külföldi intézményekkel együttműködve valósultak meg.

A biológiailag aktív anyagokban gazdag organizmusok kutatásának továbbfejlesztése szükséges a természeti erőforrások feltárása, a strukturális és funkcionális változatosság/változékonyság alapo­sabb megismerése érdekében. A klasszikus morfológiai és kémiai diverzitás-vizsgálatok mellett a modern molekuláris módszerek fokozottabb alkalmazása jelenthet áttörést mind a taxonómia, mind a hatóanyag-kutatás területén intézetünkben. Ezáltal tovább erősödhet a szupra- és infraindividuális területeken folytatott kutatások kapcsolata, ami az alap- és alkalmazott kutatási területeken felvetődő problémák multidiszciplináris megközelítését, teljesebb és pontosabb megoldását teszi lehetővé. Az intézetben új kutatási területként növényi gyökerek és talajgombák között kialakuló mutualista kapcsolatok (mikorrhizák) molekuláris diverzitásának és alapvető funkcionális ökológiai szerepé­nek kutatását tervezzük. A bioindikációs és gyógyászati területeken túl további ökoszisztéma-szolgáltatások feltárását tervezzük az ökoszisztémák és az ember egészsége megőrzése érdekében.

A kutatócsoport fenntartja, kezeli és gyarapítja a Zuzmóherbárium VBI-t, amely a New York Botanical Garden, Index Herbarioruma által nyilvántartott gyűjtemény. A Zuzmóherbárium VBI külső hozzáférési szabályzata csatoltan található az oldal alján.
A kutatócsoport szerkeszti a "Lichenológia - a zuzmók tudománya" című honlapot.

Válogatott publikációk: 

2018

Zamora, J. C.,Svensson, M., Kirschner, R., Olariaga, I., Ryman, S., Parra, L. A., Geml, J., Rosling, A., Adamčík, S., Ahti, T., Aime, M. C., Ainsworth, A. M., Albert, L., Albertó, E., García, A. A., Ageev, D., Agerer, R., Aguirre-Hudson, B.,......Farkas, E.,........& Ekman, S. (2018): Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA Fungus 9(1): pp. 167–175. Tovább ››

2017

Hertel Hannes, Gärtner Georg, Lökös László, Farkas Edit (2017): Forscher an Österreichs Flechtenflora. Stapfia 104(2): pp. 1-121. Tovább ››
Lücking R, Moncada B, McCune B, Farkas E, Goffinet B, Parker D, Chaves JL, Lőkös L, Nelson PR, Spribille T, Stenroos S, Wheeler T, Yanez-Ayabaca A, Dillman K, Gockman OT, Goward T, Hollinger J, Tripp EA, Villella J, Alvaro-Alba WR, Arango CJ, Caceres MES, Coca LF, Printzen C, Rodriguez C, Scharnagl K, Rozzi R, Soto-Medina E, Yakovchenko LS (2017): Pseudocyphellaria crocata (Ascomycota: Lobariaceae) in the Americas is revealed to be thirteen species, and none of them is P. crocata. Bryologist 120(4): pp. 441-500. Tovább ››
Woo, J.-J., Lőkös, L., Farkas, E., Park, C.-H. & Hur, J.-S. (2017): Cryptothecia austrocoreana (Arthoniales, Arthoniaceae), a new species from South Korea. Mycobiology 45(4): pp. 338–343. Tovább ››

2016

Engel R, Szabó K, Abrankó L, Rendes K, Anna Füzy A, Takács T (2016): Effect of arbuscular mycorrhyzal fungi on the growth and polyphenol profile of marjoram, lemon balm, and marigold. Journal of Agricultural and Food Chemistry 64(19): 3733-3741. Tovább ››
Varga L, Engel R, Szabo K, Abranko L, Gosztola B, Nemeth EZ, Sarosi S (2016): Seasonal variation in phenolic content and antioxidant activity of Glechoma hederacea L. harvested from six Hungarian populations. Acta Alimentaria 45:(2) pp. 268-276. Tovább ››

2015

FARKAS E, KURSINSZKI L, SZŐKE É, MOLNÁR K (2015): New chemotypes of the lichens Xanthoparmelia pulvinaris and X. subdiffluens (Parmeliaceae, Ascomycota) Herzogia 28(2): pp. 679-689. Tovább ››

2014

Könczöl Á, Engel R, Szabó K, Hornok K, Tóth S, Béni Z, Prechl A, Máthé I, Tibor Balogh G (2014): Topical analgesic, anti-inflammatory and antioxidant properties of Oxybaphus nyctagineus: Phytochemical characterization of active fractions JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 155:(1) pp. 776-784. (2014) Tovább ››
Şenkardeşler A, Lőkös L, Farkas E (2014): Lectotypification of names of lichen taxa described by Ödön Szatala Taxon 63: 139-145. Tovább ››

2013

2012

Farkas Edit, Elix John A., Flakus Adam (2012): Calopadia erythrocephala, a new foliicolous lichenized fungus from Brazil. Lichenologist 44 (3): 395–399. Tovább ››

2011

Lumbsch TH, Ahti T, Altermann S, Arup U, Kärnefelt I, Thell A, ... Farkas Edit ... et al. (2011): One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity. Phytotaxa 18: 1–127. Tovább ››
Engel Rita, Könczöl Á, Szabó K, Balogh Gy, Máthé Imre (2011): Oxybaphus nyctagyneus gyulladáscsökkentő hatásának és fitokémiai összetételének vizsgálata. XII. Magyar Gyógynövény Konferencia, Szeged, Gyógyszerészet supplementum S21 Tovább ››
Molnár K., Farkas E. (2011): Depsides and depsidones in populations of the lichen Hypogymnia physodes and its genetic diversity. Annales Botanici Fennici 48 (6): 473–482. Tovább ››

2010

Engel Rita, Abrankó László, Stefanovits-Bányai Éva, Fodor P (2010): Simultaneous determination of water-soluble vitamins in fortified food products. Acta Alimentaria, 39. (1.) 48-58. Tovább ››
Molnár K, Farkas Edit (2010): Current results on biological activities of lichen secondary metabolites: a review. Z. Naturforsch. 65c: 157-173. Tovább ››

2009

Balázs T, Kovács G M (2009): Molecular diversity of the arbuscular mycorrhizal fungi of Juniperus communis in semiarid sandy grasslands of the Great Hungarian Plain. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 56: 3. Tovább ››

2008

Farkas Edit, Kovács G M, Molnár K, Lőkös László, Veres K (2008): Molecular investigations of various lichen taxa and populations in Hungary. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 55(2): 187-188. Tovább ››

2005

Aguirre-Hudson B, Farkas Edit, Lőkös László (2005): New records of Leptorhaphis and other ascomycete genera from the Carpathian basin (Europe) - Herzogia 18: 47-50 Tovább ››
Engel Rita, Hegedűs Attila, Bodor Zs, Heltmann-Tulok M, Stefanovits-Bányai Éva (2005): Comparative study of three rosemary (Rosmarinus officinalis L.) clones during the growing season. Journal of Horticulture Science, ISSN 1585-0404, 11.(2.)67-72. Tovább ››