Az Akadémia elnöke kinevezte az MTA kutatóközpontjainak és intézeteinek vezetőit

Az MTA megújuló intézethálózata tizenkét vezetőjének adta át kinevezését Pálinkás József, az Akadémia elnöke. A tíz kutatóközpont élére kinevezett főigazgatókat és a két kutatóintézet vezetésével megbízott igazgatókat az együttműködési lehetőségek jobb kihasználására, valamint tehetséges fiatalok felkutatására biztatta.

Egy évvel azután, hogy tavaly decemberben az MTA rendkívüli, 182. közgyűlése 74,9 százalékos többséggel támogatta az Akadémia kutatóintézet-hálózatának megújítását szorgalmazó elnöki előterjesztést, Pálinkás József vezetői kinevezéseket adott át. A megbízások ünnepélyes átadását megelőző beszédében az MTA elnöke arra kérte a frissen kinevezett főigazgatókat és igazgatókat, hogy keressék és használják ki az együttműködési lehetőségeket. Ez szükséges ahhoz, hogy Magyarország egyetlen főhivatású kutatóintézet-hálózata valóban egységes és hatékony rendszerben működhessen. Az intézmények megújításának folytatására, felelős és bátor döntéshozatalra biztatta őket. „A kutatóközpontokban és intézetekben a különböző tudományágak sajátosságait is figyelembe vevő, világos követelmény- és értékelési rendszert kell kialakítani" – emelte ki Pálinkás József, aki szerint ez a versenyképesség egyik legfontosabb feltétele. A kutatóhálózat tagjai között tevékenységük és eredményeik kölcsönös és alapos megismerésével új interdiszciplináris kapcsolódási pontok jöhetnek létre. A különböző tudományterületek képviselői új kutatási témákat találhatnak, közösen vehetnek részt európai uniós pályázatokon.

A köztestület döntése nyomán Pálinkás József a 2012. január 1-jétől létrejött tíz kutatóközpont élére tavaly decemberben egy évre megbízott főigazgatókat nevezett ki. Ezt követően, idén tavasszal az MTA elnöke kiírta a legfeljebb öt évre szóló vezetői pályázatokat két, a megbízatási idő lejárta miatt szintén szükségessé váló, önálló kutatóintézeti igazgatói pályázattal együtt. A beérkezett pályaművek elbírálására Pálinkás József egy-egy öttagú eseti bizottságot kért fel. A testületek a tudományos osztályok véleményének kikérése után, a pályázókat rangsorolva tettek ajánlást az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának, ennek alapján Németh Tamás főtitkár fogalmazta meg a vezetők személyére vonatkozó javaslatait az MTA elnökének, aki az Európai Unió ajánlásainak megfelelő pályázati eljárás során 2013. január 1-jei hatállyal kinevezte a vezetőket.

Pálinkás József döntése alapján az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának irányítására a főigazgatói posztot mostanáig betöltő Báldi András kapott megbízást.

Báldi Andrásnak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának az intézmény nemzetközi és hazai láthatóságának, tudományos teljesítményének növelése mellett az ott dolgozók összekovácsolása volt a célja egy évvel ezelőtt. "A kutatói munka hatékonyságának növelése érdekében leraktuk egy átfogó, teljesítményorientált követelményrendszer alapjait, a kezdő kutatók számára cikkíró kurzusokat szerveztünk, hogy felkészítsük őket az új elvárásokra, és elindítottuk az ökológia magyar művelőinek blogját" – sorolta a közelmúlt történéseit Báldi András. Az elkövetkező időszak céljai között az intézményi működés teljes zavartalansága érdekében szükséges finomhangolást említette, továbbá az MTA Lendület programjának támogatásával folytatott ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatást. Mint elmondta: A finomhangolás eredményeképpen nagyobb szerephez juthat például a Duna-kutató Intézet, amely személyi fejlesztés és belső erőforrás-átcsoportosítás eredményeképpen hatékonyabban tud majd részt venni az Európai Unió Duna Régió Stratégiájában.

forrás: http://mta.hu/mta_hirei/az-akademia-elnoke-kinevezte-az-mta-kutatokozpon...