SzMSz

Az ÖK Szervezeti és Működési Szabályzata, amely rendelkezik a kutatóközpont jogállásáról, alapításáról, alapadatairól, tevékenységéről, gazdálkodásáról, testületeiről, működéséről.

A tartalomjegyzék áttekintést nyújt a részletes tartalomról, az SzMSz csatolva található ennek alján.

ÁLTALÁNOS RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5
1. A kutatóközpont jogállása 5
2. A kutatóközpont alapítása 5
3. A kutatóközpont alapadatai 5
4. A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége 8
5. A kutatóközpont gazdálkodása 10
6. A vagyonnal kapcsolatos szabályok 11
7. Érdekeltségi rendszer 11
8. A kutatóközpont alaptevékenységét és működését meghatározó jogszabályi és egyéb normatív rendelkezések: 12

I. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT VEZETÉSE 13
9. A kutatóközpont vezetése 13

II. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT SZERVEZETE 13
10. A kutatóközpont szervezeti felépítése, szervezeti egységeinek engedélyezett létszáma 13

III. FEJEZET
AZ IRÁNYÍTÁSBAN ÉS A DÖNTÉSHOZATALBAN RÉSZTVEVŐ TESTÜLETEK 15
11. A testületi szervek működésének általános szabályai 15
12. A testületi szervek összetétele, feladata 15
13. A közalkalmazottak részvételi joga a kutatóközpont vezetésében 18

IV. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 18
14. A kutatóközpont közfeladatai ellátásának módja 18
15. Szakmai, funkcionális kapcsolatok 19
16. Függelmi kapcsolatok 21
17. A jogkörök gyakorlása 22
18. A kutatóközpont belső kontrollrendszere és belső ellenőrzése 26
19. Belső irányítás, szabályzatok 29

V. FEJEZET
A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 31
20. Az alapvető és egyéb munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 31
21. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos követelmények 31
22. A munkavégzés, a munkakapcsolat és a munkaköri leírások 34
23. A közalkalmazottak teljesítményének értékelése 36
24. A munkakör átadás-átvétel rendje 36

KÜLÖNÖS RÉSZ

I. FEJEZET
A KUTATÓKÖZPONT VEZETŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 37
1. A főigazgató 37
2. Főigazgató-helyettes 41
3. Gazdasági igazgató 41
4. Tudományos intézetigazgatók 44
5. Tudományos osztály vezetője 47
6. Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője 48
7. Projekt és Kontrolling Osztály vezetője 49
8. Kutatócsoport-vezető 51
9. Tudományos titkár 51
10. Tudományos menedzser 52
11. Belső ellenőr 52
12. Könyvtárvezető 54
13. Tudásbázis és e-Informatikai csoportvezető (informatikai felelős) 55

II. FEJEZET
AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK MŰKÖDÉSE ÉS FELADATAI 56
1. A kutatóközpont kutatási feladatokat ellátó szervezeti egységeinek működése és feladatai 56
2. A gazdasági szervezet működése és feladatai 61
3. A Gondnokságok működése és feladatai 64

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 65

JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK 65
1. számú melléklet: AZ ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 66
2. számú melléklet: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 67
3. számú melléklet: A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA 68
4. számú melléklet: A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, A PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, AZ ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS AZ UTALVÁNYOZÁS RENDJE* 70

------

Az MTA ÖK adminisztratív alapadatai
törzskönyvi azonosító szám: 300542
államháztartási azonosító szám: 039662
KSH statisztikai számjel: 15300540-7219-19
adóigazgatási azonosító szám: 15300540-2-19
közösségi (Európai Uniós) adószámunk: HU15300540