Elkészült a Balatoni Természetkalauz

A fényképekkel gazdagon illusztrált könyv áttekinti a Balaton vízi élővilágának meghatározó részét. Célja, hogy bemutassa és láttassa a tó vízi élőlényegyütteseit, ökológiai helyzetüket és szerepüket. A fényképek mindegyike a Balatonon készült, a tavat, annak jellemző élőhelyeit és élőlényeit mutatja be. A kötet szerzői nem a különlegességeket, nem a természeti ritkaságokat fényképezték, hanem azokat az algákat, növényeket és állatokat, amelyekkel leggyakrabban, legnagyobb valószínűséggel találkozhat a tavat felkereső látogató, természetkedvelő turista, horgász és vitorlázó. A szerzők szándéka, hogy kedvet csináljanak az amatőr természetbúvároknak a Balaton élővilágának felfedezéséhez, mert úgy gondolják, hogy amit
jobban ismerünk, azt jobban szeretjük és jobban meg tudjuk óvni. Ebből a könyvből kirajzolódik egy napjainkban is folyó dráma, melyben a tó élővilága szüntelenül változik. Akarva és akaratlanul újabb és újabb élőlények kerülnek bele, melyek közül egyesek túlszaporodnak, kiszorítják vagy kiirtják a versenytársakat. A kötet szerzői szépséges tavunkhoz felüdülni járó, a tó vizének selymes lágyságát élvező milliónyi látogató figyelmét a folyamatosan leselkedő környezeti veszélyekre is szeretnék ráirányítani, Teszik ezt azért is, hogy tudatosítsák, a Balaton ökológiai kutatása folyamatos és közcélú feladat: mindnyájunk közös kincsének megóvását szolgálja. Az egyes fejezetek szerzői kivétel nélkül a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet munkatársai, szakterületük és a Balaton szakavatott ismerői. A kiadvány nagyon röviden bemutatja a tó vizének fizikai és kémiai viszonyait, majd a tó életében kulcsszerepet játszó algákat és magasabbrendű vízinövényeket. Ezután jellegzetes vízi élettájak szerint mutatja be a tó állatvilágát. Külön tárgyalja a vízoszlopban lebegő mikroszkopikus állatvilágot, a zooplanktont, a parti öv és a nyíltvíz gerinctelen állatait és végül, de nem utolsósorban a nyíltvíz és a parti öv halait - a könyv szerkesztője, Dr. Vörös Lajos.

Könyvismertető az MTA Hírei rovatában.