Alapító okirat(ok), 2011, 2012, 2013, 2019

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról ... - a következők szerint adom ki ...

AZONOSÍTÓ ADATAINK

Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Kutatóközpont
országos illetékességű, önállóan működő és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv

MTA ÖK

Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences

alapította a vallás- és közoktatásügyi miniszter
1926. március 13-án

A csatolt dokumentumok között van(nak) a korábbi (de hatályát vesztett) alapító okiratokat is.

A legújabb, érvényes változat 2019. 08. 09. napjától került nyilvántartásba.