Tóth A, Lukács B A, Zsuga K: Felso-Tisza vidéki holtmedrek zooplanktonjának ... (2006)

Tóth Adrienn, Lukács Balázs András, Zsuga Katalin
2006
Felső-Tisza vidéki holtmedrek zooplanktonjának összehasonlító vizsgálata.
Hidrológiai Közlöny 86/6 pp. 120-122.