Szabó K É, Makk J, Kiss K T et al: Sequential colonization of river ... (2008)

Szabó K É, Makk J, Kiss Keve Tihamér, Ács Éva, Eiler A, Tóth B, Kiss Á K, Bertilsson S
2008
Sequential colonization of river periphyton analysed by microscopy and molecular fingerprinting.
Freshwater Biology 53(7): pp. 1359-1371.
az MTA ÖK szintjén kiemelt publikáció