Fiatal kutatói álláspályázat planktonalga közösségek kutatása témakörben

Az Ökológiai Kutatóközpont a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
fiatal kutatói állás pályázatot hirdet az ÖK Duna-kutató Intézetben "Planktonalga közösségek kutatása" témakörben tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2020.09.01-2024.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A kutatási téma címe: Morfológia jellegek hatása a planktonalga közösségek szerveződésére. A projektben résztvevő fiatal kutató feladata planktonalga 3d-s alakok készítésének szakmai kontrollja, továbbá a mérőszámok és a környezeti tényezők kapcsolatának vizsgálata meglévő adatsorok, valamint a Tisza-kutató Osztály évente keletkező adatainak felhasználásával.

Illetmény és juttatások:
A tudományos segédmunkatársi munkakör garantált illetményének megfelelő személyi juttatás.

Pályázati feltételek:

- Egyetemi végzettség;
- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás;
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
- Cselekvő képesség;
- Büntetlen előélet;
- A fiatal kutatók felső korhatára 35 év, a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónők esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik.

Elvárt kompetenciák:

- Hidrobiológiai minták gyűjtésében és terepi vizsgálatokban való jártasság;
- Mikroalgák határozásában való jártasság;
- Limnológiai és fitoplanton ökológiai ismeretek;
- Önálló problémafelvetés képessége.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fényképes részletes önéletrajz;
- Végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai;
- Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatai;
- Publikációs lista;
- Motivációs levél (egy oldal terjedelemben);
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul;
- Két referencia személy neve és elérhetősége.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borics Gábor osztályvezető ( +36 30 5944911, borics.gabor@okologia.mta.hu) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Kizárólag elektronikusan az ÖK Főigazgatói Titkárságára kérjük benyújtani matyok.henrietta@okologia.mta.hu címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagokat szakmai bizottság értékeli és csak ezt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. Az ÖK főigazgatója a kutatóintézet vezetőivel konzultálva dönt az állás betöltéséről. A jelöltek értesítést kapnak a pályázat végeredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshelyen alkalmazott fiatal kutató felső korhatára 35 év, amely 10 éven aluli gyermeket nevelő kutatónők esetében gyermekenként 2 évvel hosszabbodik. Az álláshirdetésre pályázhatnak újonnan végzett diplomások vagy olyan alkalmazottak, akiknek jogviszonya legkésőbb a foglalkoztatás tervezett időpontjáig megszűnik. Az álláshely PhD képzésben részt vevő hallgatóval, vagy PhD fokozattal rendelkező kutatóval is betölthető. Az álláshely betöltésének részletes szabályozásával kapcsolatban a 7/2019. számú (ELKH) elnöki határozat a mérvadó.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2020.06.27.
KÖZIGÁLLÁS sorszám: KJT391212