Az Ökológiai Kutatóközpont nyilatkozata az Állami Számvevőszék jelentéséről

Az Állami Számvevőszék 2020. 02. 21-én nyilvánosságra hozta az Ökológiai Kutatóközpont 2016–2018 évekbeli gazdálko- dásával kapcsolatos vizsgálatának jelentését.

A jelentés Összefoglalója szerint az MTA Ökológiai Kutatóközpont leltárkészítési és leltározási szabályzat hiányában nem határozta meg a számviteli törvényi előírások végrehajtásához és az éves beszámoló mérlegének alátámasztásához szükséges követelményeket.

A Kutatóközpont a jelentéstervezettel kapcsolatos észrevételeit az Állami Számvevőszék részére 2019. decemberében megküldte. (A dokumentum a csatolmányban érhető el.)

Az Ökológiai Kutatóközpont válasza szerint:
A vizsgálat rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján valóban úgy tűnhet, hogy az Ökológiai Kutatóközpont nem rendelkezik Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatával, mert a feltöltés során a szabályzat helyett kétszer töltöttük fel a szabályzat módosítását. (A feltöltött file kódja: 391c35d7ba566210efbe03b6dbeaa57e). (Ezzel sajnos csak most, a jegyzőkönyv olvasása során szembesültünk). Az Eszközök és források leltározási és leltárkezelési szabályzatát mellékelem.

A kétszer feltöltött Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzat módosítása kimondja, hogy a tárgyi eszközökről tételes felvevő leltárt háromévente kell készíteni.
A vizsgált időszakban 2018. december 31-i fordulónappal készült tételes felvevő leltár, melynek jegyzőkönyvét, kiértékelését leltárjelentését feltöltöttük. A 2016. és 2017. években az analitika és főkönyv egyeztetése megtörtént, melynek dokumentumait feltöltöttük.

A Kutatóközpont valóban nem rendelkezett 2016. január 1-május 31-ig Eszközök és források értékelési szabályzatával, de a 2016. június 1-én kiadott szabályzat rendelkezéseit 2016. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kellett alkalmazni.

A választ és az utólagosan megküldött dokumentumokat az ÁSZ nem fogadta el.

Az Ökológiai Kutatóközpont a 2016-2018. időszakban is biztosította a közvagyon megőrzését. A leltározás gyakorlata a jogszabályoknak megfelelt, a kutatási közfeladatok ellátása nem volt veszélyben.