DKI Konzervációökológia Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

• élőhely-helyreállítás és természetvédelmi kezelés hatásainak vizsgálata ízeltlábú és szárazföldi gerinces állatközösségek szerveződésének és szerkezetének tanulmányozásával alföldi nyílt, vizes és gyepes élőhelyeken,
• az élőhelyi sokféleség szerepének vizsgálata a közösségek szerveződésében és az ökoszisztémák helyreállításában, tájszintű biodiverzitási mintázatok vizsgálata, ökológiai csapdák azonosítása és hatástalanítása
• a biodiverzitás-monitorozás elmélete és gyakorlata, konzervációs stratégiák léptékfüggése, térbeli természetvédelmi prioritizálás európai (EU) és regionális (Balkán-félsziget) szinten illetve a Tisza vízgyűjtőjén
• természetvédelmi szempontból kiemelt állatfajok elterjedésének, életmenetének, élőhelyválasztásának, szaporodási sikerének és populációbiológiai tulajdonságainak vizsgálata a védelem megalapozása érdekében, modell-fajok: tiszavirág (Palingenia longicauda), vöröshasú unka (Bombina bombina), görög karsztvipera (Vipera graeca), nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), szalakóta (Coracias garrulus), kék vércse (Falco vespertinus), dolmányos varjú (Corvus cornix)

Válogatott publikációk:

2019

Mizsei E, Boros Z, Lovas-Kiss Á, Szepesváry Cs, Szabolcs M, Rák G, Ujszegi J, Gál Z, Lengyel Sz, Puskás G (2019): A trait-based framework for understanding predator-prey relationships: trait matching between a specialist snake and its insect prey Functional Ecology 33: 2354-2368.

2018

Lengyel Sz, Kosztyi B, Schmeller DS, Henry P-Y, Kotarac M, Lin Y-P, Henle K (2018): Evaluating and benchmarking biodiversity monitoring: Metadata-based indicators for sampling design, sampling effort and data analysis Ecological Indicators 85: pp. 624-633.
Mérő TO, Žuljević A, Varga K, Lengyel Sz (2018): Reed management influences philopatry to reed habitats in the Great Reed-Warbler (Acrocephalus arundinaceus) Condor - Ornithological Applications 120: pp. 94-105.

2017

Carrizo SF, Lengyel Sz, Kapusi F, Szabolcs M, Kasperidus HD, Scholz M, Markovic D, Freyhof J, Cid N, Cardoso AC, Darwall W (2017): Critical catchments for freshwater biodiversity conservation in Europe: identification, prioritisation and gap-analysis (Editor’s Choice) Journal of Applied Ecology 54: pp. 1209-1218.

2016