Ökoszisztéma-térkép segíti mostantól a természetvédelmet és az ökológiai kutatásokat

Az újonnan született térinformatikai adatbázis alapján részletesen vizsgálhatóvá válik, hogy milyen élőhelyre van szüksége az egyes fajoknak és milyen szolgáltatásokat nyújt a természet az emberiség számára

Az Ökológiai Kutatóközpont közleménye

2019. november 11-én vált nyilvánosan elérhetővé és letölthetővé a „Magyarország Ökoszisztéma alaptérképe” nevet viselő térinformatikai adatbázis. Magyarországnak tagállamként az EU 2020-ig tartó Biodiverzitás Stratégiájához kapcsolódóan feladata az ökoszisztémák és állapotuk, valamint az általuk az emberiség számára nyújtott szolgáltatások értékelése és térképezése. Ez jelenleg az Agrárminisztérium (kiemelten a Természetmegőrzési Főosztály) koordinálásával, az Ökológiai Kutatóközpont és számos más szervezet részvételével, széleskörű együttműködésben zajlik. Ennek a folyamatnak az első lépése és alapja az ökoszisztémák országos térképének elkészítése. Egy raszteres folttérképről van szó, amely olyan térbeli egységek megjelenítésére szolgál, amelyeken belül az élővilág, illetve az élőhely jellege hasonló, azaz ökoszisztémákat alkotnak. A 2015-ös állapotot mutató térkép készítése 2017-ben kezdődött, és 2019 júniusára fejeződött be.
Az „ökoszisztéma-térkép” megnevezés részben a nemzetközi elnevezéshez igazodik, részben azt célozza, hogy a térképet megkülönböztesse a hagyományos módon, terepi felvételezéssel készült élőhely térképektől. Utóbbiak általában finom térléptékben készülnek, és nagy szerepet játszanak például a természetvédelmi munka során, azonban az elkészítés erőforrás igénye miatt jellemzően kisebb területeket fednek csak le. A most közzétett térkép készítésénél viszont fontos szempont volt, hogy az ország teljes területét lefedje (beleértve a mesterséges felszíneket és az agrárterületeket is) és amennyiben szükséges, rendszeres időközönként aktualizálható legyen, ezért terepi felvételezés nem jöhetett szóba. Így a térkép már létező, egyéb célokra létrehozott, és folyamatosan frissülő adatbázisokra alapozva készült el. Már korábban is léteztek hasonló térképek, adatbázisok, pl. az európai felszínborítási térkép (Corine Land Cover), amelyet a kutatásban és a tervezésben is sokoldalúan használnak, de az új térkép mind térben, mind a megjeleníthető kategóriáit tekintve lényegesen részletesebb ezeknél.
A térkép az eddigi visszajelzések alapján jól használható kutatástervezéshez (pl. mintaterületek kiválasztása), konkrét kutatási kérdések megválaszolásához (pl. egyes fajok élőhely-igényeinek modellezése), döntés-előkészítési folyamatokban, valamint a gyakorlati életben is (pl. vizekkel kapcsolatos kockázatok felmérése során). Végül, ez szolgáltatja alapját a természet által számunkra nyújtott szolgáltatások értékelésének és térképezésének is.
Az interaktív térkép ezen az oldalon bárki számára elérhető: tájékoztató és a térkép fülre kattintva maga a térkép: http://web.map.fomi.hu/nosztep_open/

A készítésben kulcsszerepet játszó szervezetek:
Agrárminisztérium (konzorciumvezető)
Lechner Tudásközpont (LTK)
Ökológiai Kutatóközpont (ÖK)
Talajtani és Agrokémiai Intézet (TAKI)

A térkép széleskörű együttműködés eredménye, a készítésben közvetlenül résztvevő intézményeken felül számos egyéb szervezet és szakember segítette adatokkal, visszajelzésekkel a munkát. A projekt pénzügyi hátterét a Széchenyi 2020 fejlesztési programon belül, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a magyar állam közös finanszírozásban biztosítja.

További információ és interjú: tanacs.eszter@okologia.mta.hu