eLTER: Integrált európai hosszútávú ökoszisztéma és szocioökológiai kutatási infrastruktúra (Integrated European Long-Term Ecosystem & Socio-Ecological Research Infrastructure)

EU Horizon 2020 (654359 - eLTER - H2020-INFRAIA-2014-2015, 2015 - 2019, futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Michael Mirtl
A projektet vezető intézmény: 
Umweltbundestamt (UBA), Ausztria
Rövid leírás: 

Az eLTER H2020 pályázat célja európai hosszútávú ökológiai kutatóhálózat (Europen Long-Term Ecosystem Research Network) infrastruktúra fejlesztése. Ennek keretében az Európai Hosszútávú Ökoszisztéma Kutatóhálózat (European Long-Term Ecosystem Research Network, LTER-Europe) és a European Critical Zone Observatories (CZO) közösen dolgozik az LTER ESFRI folyamat megindításán, azazhogy az eLTER elismert európai kutatási infrastruktúra legyen. A pályázó konzorcium 22 ország 28 intézményéből áll. A magyar partner, az MTA ÖK, a Magyar Hosszútávú Ökológiai Kutatóhálózat (LTER-Hungary) kordinátora, valamint a Balaton LTER és a KISKUN LTER kutatóhelyek gazdája.

Célok: 

1. Felmérni az európai hosszútávú ökoszisztéma kutatások iránti igényt
2. Kialakítani egy költséghatékony európai ökoszisztéma kutatási infrastruktúra tervét
3. Megteremteni egy integrált európai ökoszisztéma és szocio-ökológiai kutatóhálózatot

Eredmények: 

A eLTER 2018-ban bekerült az Európai Únió Kutatási Infrastruktúra útitervébe (ESFRI roadmap)