Molnár Zs, Csízi I: Természetkímélő gazdálkodás szikeseken (2015)