Durva térléptékű funkcionális mintázatok pannon gyepekben

HU NKFI (PD 123997, 2017 - 2021, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Lengyel Attila
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK ÖBI
Rövid leírás: 

Az élő közösségek funkcionális diverzitása és összetétele meghatározza az ökoszisztéma-folyamatok megbízhatóságával. Az ökoszisztéma folyamatainak optimális szinten tartásához szükséges a közösségek funkcionális mintázatainak megismerése. A pannon gyepek gazdasági és természetvédelmi értékük miatt ideális objektumok a növényzeti diverzitás és összetétel, valamint az ökoszisztéma-tulajdonságok kapcsolatának funkcionális nézőpontú vizsgálatára.
A kutatás a gyepvegetáció funkcionális mintázatainak megértéséhez járul hozzá, különös tekintettel a Kiskunságra, egy egyedülálló pannon homoki erdőssztyeppre. Az 1. altéma olyan statisztikai módszereket vizsgál, amelyek a növényi tulajdonságok figyelembe vételével alkalmazhatóak közösségi adatok többváltozós elemzésében. Az itt kapott eredmények alapján elvégzem a homoki gyepek funkcionális osztályozását kiskunsági adatok alapján (2. altéma). Becslést adok a homoki gyeptípusok funkcionális redundanciájára és sérülékenységére (3. altéma). Végül megvizsgálom, hogy a bizonyos gyepgazdálkodási formák milyen hatást gyakorolnak a funkcionális diverzitásra, a redundanciára és a sérülékenységre.
A kutatás részben már létező vegetációs mintákat és növényi jellegeket tartalmazó adatsorokat fog használni, amelyek jórészt az Intézet korábbi kiskunsági munkáiból származnak. Ezeket új terepi adatgyűjtéssel fogom kiegészíteni az alulreprezentált területekről, vegetációtípusokból, valamint a hiányzó növényi jellegekből. Nyilvános adatbázisok adatait is fel fogom használni. A 4. altémához ismert tájtörténetű és kontrollált kezelésű gyepekről származó, már létező adatsort fogok használni. Az adatelemzést korszerű statisztikai módszerekkel végzem.

Célok: 

Ezzel a kutatással a növényzet funkcionális mintázatainak megismeréséhez járulok hozzá, különös tekintettel a kiskunsági gyepekre.
Megvizsgálom, hogy a közelmúltban javasolt statisztikai módszerek mennyire alkalmasak a közösségek közti funkcionális eltérések kimutatására. A kapott eredmények segítségével osztályozom a kiskunsági homoki gyepeket funkcionális összetételük alapján. Ez lesz az első vizsgálat, amely nagy földrajzi terület gyepeit osztályozza statisztikai módszerekkel funkcionális megközelítéssel. A homoki gyeptípusokat összehasonlítom funkcionális sérülékenységük alapján, vagyis a fajkihalás okozta funkcióvesztés veszélye szempontjából. Ennek eredményeképpen azonosítom azokat a gyeptípusokat, amelyek kiemelt figyelmet igényelnek a természetvédelem felől az ökoszisztéma-folyamatok fenntartása érdekében. Összehasonlítom a különböző kezelési módok alatt üde gyepeket a funkcionális sérülékenység szempontjából. Ezek az eredmények a gyepek optimális kezelésének megállapításában fognak segítséget nyújtani a természetvédelem részére.