Vízinövények közösségszerveződési szabályainak vizsgálata funkcionális jellegek segítségével

HU OTKA (PD 120775, 2017 - 2019, futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Dr Lukács Balázs András
A projektet vezető intézmény: 
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Rövid leírás: 

A felszíni vizek (tavak, folyók) élőhelyi képét alapvetően a rajtuk élő növények határozzák meg. Azt, hogy adott helyen, milyen fajok, milyen kombinációban és mikor jelennek meg a közösségi ökológia feladata vizsgálni. A hagyományos közösségi ökológiai kutatások az adott helyen előforduló fajok neveiből, a fajszámból, és a fajok részarányából következtettek egy élőhely állapotára. Az újabb kori kutatások azonban már a fajnevek helyett inkább a fajok mérhető jelleg adataival igyekszik a közösségek szerveződését vizsgálni. Ez a típusú (funkcionális alapú) diverzitásértékelés a gyakorlatban is használhatóbb információt ad a hagyományos faj-alapú diverzitás érékelésnél, így szélesebb körű gyakorlati alkalmazása is lehet pl. élőhely-rekonstrukciós beavatkozások tervezésénél vagy a felszíni vizek állapotértékelése során. A pályázatunk célja, hogy létrehozzunk egy referencia adatbázist a hazai álló- és folyóvizekben előforduló növények funkcionális sajátságaira vonatkozóan, amely a későbbiekben az alkalmazott vizes kutatásokban és értékelésekben mások által is használható lesz. Az adatbázis létrehozásán túl vizsgáljuk, hogy a fajok milyen morfológiai jellemzői (biotikus tényezők) és milyen környezeti faktorok (abiotikus tényezők) befolyásolják a felszíni vizekben található növényközösségek összetételét. Ezeknek az ismereteknek a vizes élőhelyek rehabilitációjában, kezelésében és az ökológiai vízminősítésben lehet szerepe.