Geotermikus energia váltja ki a gázfűtést

Befejeződött az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézetében a megújuló energiaforrásokra alapozott "GEOTERM Vácrátót" projekt beruházása. Ennek eredményeként a Nemzeti Botanikus Kert üvegházait, a kutatóközpont épületeit, valamint a helyi önkormányzat központi létesítményeit energiatakarékos és környezetkímélő módon fogjuk fűteni. Az "Innovatív geotermikus és biomassza bázisú fűtőmű létesítése Vácrátóton" című projekt a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok társfinanszírozásával valósult meg.

A beruházás a kutatóintézet és Vácrátót település energetikai fejlesztését irányozta elő, a hőellátó rendszer megújítása pedig a környezet megóvását, a természeti erőforrásainkkal való fenntartható gazdálkodást segítette. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont mintát ad a megújuló energia felhasználásának lehetséges módjaira, és ezzel összhangban, a Nemzeti Botanikus Kert látogatottságát kihasználva, aktívan részt vesz a környezettudatos szemlélet terjesztésében. A környezetbarát fűtés kialakítására a Vácrátóti Botanikus Kert trópusi gyűjteményeinek otthont adó üvegházak jelentős hőigénye miatt volt szükség, ugyanakkor közvetetten a település is a fejlesztés azonnali haszonélvezőjévé válhatott. Vácrátót önkormányzati fenntartású épületei – az óvoda, az iskola, a sportcsarnok és a polgármesteri hivatal – a projekt keretében kiépített távhőellátó rendszerbe léptek be.

A projekt energetikai hatékonyságát mutatja, hogy az évi mintegy 2600 megawattóra földgáz-tüzelés helyett, kb. 1750 megawattórányi geotermális hőhasznosítás várható. A korszerű és környezetbarát megoldásoknak köszönhetően a szén-dioxid-kibocsátás pedig évente több, mint 500 tonnával csökkenhet.

További részletek:
Norvégia hivatalos honlapján ...
az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet honlapján ...
Vácrátót honlapján ...
az ENERGIAINFO honlapján ...
GEOTERM Vácrátót honlapján ...